Ogłoszenia Dziekanatu studiów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

      Ogłoszenia            Dydaktyka            Stypendia            Opłaty            Rekrutacja            Doktoranci      
 
Komunikaty Dziekana
Aktualności
Grupy pościgowe
Rok I
Rok II i III
Rok IV
Studia magisterskie
ZOD Ruda Śląska
Praktyki
Dokumenty do pobrania
Dziekanat
Komunikaty archiwalne

Rok akademicki 2014/2015

Regulamin studiów od 2011 do 2012
Regulamin studiów od 2012
Regulamin studiów od 2013

Linki:

AGH
WGGiIŚ
Książka telefoniczna
Platforma e-lerningowa
Miasteczko studenckie
Samorząd studencki
Strona główna / Ogłoszenia / Komunikaty Dziekana

Komunikaty Dziekana


Immatrykulacja studentów 1 roku

Informujemy, że uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku GiK i IŚ odbędzie się 3.10.2015 r. o godzinie 9:45 w paw. C-4, s. 301. Obecność na uroczystości jest obowiązkowa (dotyczy wszystkich studentów przyjętych na 1 rok w roku ak. 2015/16). Z uwagi na charakter uroczystości, obowiązuje strój galowy. Po złożeniu ślubowania wydane zostaną legitymacje studenckie.

O godzinie 16:45 w Klubie STUDIO (ul. Budryka 4 na miasteczku studenckim) odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP (nie dotyczy studentów, którzy takie szkolenie odbyli na AGH).

    Dodano: 2015-09-30


Spotkanie 1 roku Studiów II stopnia

Informujemy, że spotkanie organizacyjne studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku GiK i IŚ odbędzie się 3.10.2015 r. o godzinie 13:15 w paw. C-4, s. 106. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. Po podpisaniu ślubowania wydane zostaną legitymacje studenckie.

O godzinie 16:45 w Klubie STUDIO (ul. Budryka 4 na miasteczku studenckim) odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP (nie dotyczy studentów, którzy takie szkolenie odbyli na AGH).

    Dodano: 2015-09-30


Wiadomości z Systemu Dziekanat XP

W związku z informacjami zgłaszanymi przez studentów, że e-maile wysyłane z systemu Dziekanat.XP są traktowane przez niektóre przeglądarki lub skrzynki odbiorcze jako SPAM, prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej. W dniu 28.08.2015 wysłano ważne powiadomienie.

W przypadku odnalezienia e-maili z adresu: dziekanat@agh.edu.pl w spamie, prosimy o zmianę ustawień swojej poczty elektronicznej (w zależności od skrzynki mailowej: dodaj wyjątek, zgłoś nie-spam, utwórz regułę itp). Wysłane z systemu Dziekanat.XP wiadomości lub powiadomienia uznaje się bowiem z dostarczone do adresata.

    Dodano: 2015-08-28


Komunikat nr 9/2015

Komunikat Prodziekana wprowadzający procedurę odbywania zajęć z przedmiotów powtarzanych i różnic programowych w semestrze zimowym w roku ak. 2015/2016.

[Więcej]    Dodano: 2015-07-20


Komunikat nr 8/2015

Komunikat Dziekana w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej letniej 2014/2015. Podano terminy sesji poprawkowej, zasady wpisu na semestr zimowy, terminy opłat itp. WAŻNE. Wszyscy studenci mają obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w komunikacie.

[Więcej]    Dodano: 2015-07-17


Komunikat nr 7/2015

Komunikat Prodziekana w sprawie praktyk zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia.

[Więcej]    Dodano: 2015-05-15


Semestry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....
Szczególnie ważne dla studentów ubiegających się o wpis na semestr 5.

[Więcej]    Dodano: 2014-09-12


Praktyka zawodowa IŚ

Komunikaty Prodziekana w sprawie praktyki zawodowej z inżynierii środowiska w załączeniu. Aktualizacja - tracą moc komunikaty (2,3 i 4) w sprawie praktyk z 2013 roku.

[Więcej]    Dodano: 2014-02-25


Komunikat nr 13/2013

Komunikat w sprawie przedmiotów zaliczanych na innym kierunku studiów ("o przepisanie oceny") w załączeniu ...

[Więcej]    Dodano: 2013-12-18