Ogłoszenia Dziekanatu studiów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

      Ogłoszenia            Dydaktyka            Stypendia            Opłaty            Rekrutacja            Doktoranci      
 
Aktualności
Egzaminy, kolokwia
Grupy pościgowe
Rok I
Rok II i III
Rok IV
Studia magisterskie
ZOD Nowy Sącz
ZOD Ruda Śląska
Praktyki
Dokumenty do pobrania
Dziekanat

Rok akademicki 2013/2014

Regulamin studiów od 2011 do 2012
Regulamin studiów od 2012
Regulamin studiów od 2013
Strona główna / Ogłoszenia / Aktualności

Aktualności


Program Kariera via Absolvent

W imieniu organizatora informujemy o 11 edycji Programu Kariera Start.
Poniżej informację od organizatora:

"Od 4 marca do 7 maja 2014 roku dajemy studentom i absolwentom możliwość powalczenia o płatne praktyki. Czeka aż 40 miejsc stażowych trwających od 2 do 3 miesięcy. Zwycięzcy są wybierani na podstawie nadesłanych aplikacji, rozwiązanego case study oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dziale HR firmy, do której aplikuje kandydat.
Wejdź na www.programkariera.pl, dowiedz się więcej!
Zrób karierę szybciej niż inni!"

    Dodano: 2014-04-17


Udostępnienie danych do pracy

Wszyscy Państwo, którzy potrzebują oficjalnej prośby w sprawie o udostępnienie materiałów koniecznych do pisania pracy magisterskiej oraz projektu inżynierskiego proszeni są o przesłanie następujących danych na adres mailowy: duzyk@agh.edu.pl

Dane:

- Imię i nazwisko studenta
- Numer albumu
- Imię i nazwisko opiekuna pracy
- Temat pracy
- Dokładna nazwa i adres przedsiębiorstwa z którego będą udostępniane materiały
- Imię i nazwisko osoby do której ma być kierowane pismo (o ile jest wymagane wskazanie konkretnej osoby)


UWAGA
W mailu proszę zaznaczyć czy będziecie Państwo obierać pismo z Dziekanatu czy ma zostać wysłane na wskazany adres.

    Dodano: 2014-04-02


Porozumienia w/s praktyk IVrok GiK

Aby uzyskać porozumienie konieczne do odbycia praktyk z przedmiotu Podstawy Kataster bardzo proszę o przesłanie danych do umowy na adres mailowy: duzyk@agh.edu.pl

Dane:
Imię i nazwisko
Numer albumu
Dokładna nazwa i adres starostwa z kodem pocztowym
Termin praktyk (nie obowiązkowy)

    Dodano: 2014-03-29


Tematy projektów inżynierskich

Wykaz tematów projektów inżynierskich na rok 2013/2014 w załączeniu.
Prosimy studentów, którzy jeszcze nie podjęli tematu projektu u opiekunów, o zapoznanie się z listą i zgłoszenie się do pracowników dydaktycznych Wydziału. Prace należy zrealizować przed planowanym terminem seminarium dyplomowego, tj. najpóźniej do 15.05.2014 r. - wersja ostateczna do rejestracji. O terminie i sposobie zgłoszenia realizowanych tematów powiadomimy w dniu 31.03.2014 r. w komunikacie Dziekana.

[Link]    Dodano: 2014-03-28


Tematy prac dyplomowych

Wykaz tematów prac dyplomowych na rok 2013/2014 w załączeniu.

[Link]    Dodano: 2014-03-28


Zakres egzaminu inżynierskiego 2013/14

Zakres pytań egzaminu inżynierskiego 2013/2014 dla wszystkich kierunków studiów w załączeniu.

[Więcej]    Dodano: 2014-03-28


Prolongata legitymacji ELS

Uprzejmie informuję, ze wzorem lat poprzednich Centrum Kart Elektronicznych uruchamia dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych. Legitymację ELS można prolongować w pokoju 322a w paw. C1.
Studenci będą mogli prolongować ELS od 21 marca 2014 według następującego harmonogramu:

poniedziałek - czwartek: od 08:00 do 15:00;
piątek: od 08:00 do 18:00;
sobota: od 09:00 do 15:00

    Dodano: 2014-03-12


Szkolenie BHP

Przypominamy studentom, którzy nie odbyli jeszcze szkolenia BHP o dopełnieniu tego obowiązku.
Terminy szkoleń znajdują się na stronie: www.bhp.agh.edu.pl

    Dodano: 2014-03-04


Praktyka zawodowa IŚ

Komunikaty Prodziekana w sprawie praktyki zawodowej z inżynierii środowiska w roku akademickim 2013/2014 w załączeniu
Aktualizacja - tracą moc komunikaty (2,3 i 4) w sprawie praktyk z 2013 roku.

[Więcej]    Dodano: 2014-02-25


Komunikat nr 13/2013

Komunikat w sprawie przedmiotów zaliczanych na innym kierunku studiów ("o przepisanie oceny") w załączeniu ...

[Więcej]    Dodano: 2013-12-18


Komunikat nr 12/2013

Komunikat Prodziekana d/s Studenckich i Kształcenia Niestacjonarnego w sprawie organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2013/2014.

[Więcej]    Dodano: 2013-12-16


Semestry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....

[Więcej]    Dodano: 2013-10-09


Komunikat nr 11/2013

Komunikat w sprawie organizacji sesji letniej 2012/2013, terminów płatności, składania indeksów w załączeniu ....

[Więcej]    Dodano: 2013-07-04


Opłaty 2013/2014

Opłaty w roku akademickim 2013/2014.

[Więcej]    Dodano: 2013-07-04


Nowy Regulamin Studiów

Informujemy, że z uwagi na reformę szkolnictwa wyższego, od 1 października 2012 roku obowiązywał będzie nowy Regulamin Studiów.
Tekst nowego Regulaminu zamieszczono na stronie Działu Nauczania (link poniżej). Tam też znajduje się tekst Zarządzenia Rektora oraz tekst Uchwały Senatu w sprawie opłat.

[Link]    Dodano: 2012-06-28


Podania do Dziekana

Informujemy, że składając podania do Dziekana należy posiadać kserokopię pisma, na której zostanie potwierdzone złożenie podania w dziekanacie. Podania dostarczone przez pocztę muszą być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Podania w sprawie: rezygnacji ze studiów, reaktywacji, przeniesienia, urlopu, opłat, zmiany danych adresowych, odwołania od decyzji czy wnioski stypendialne wymagają formy pisemnej. Ponadto podania w sprawie reaktywacji, przeniesienia oraz urlopu muszą być złożone w dziekanacie wraz z indeksem. W związku z tym pisma wysłane faksem, e-mailem czy kserokopie nie będą rozpatrywane.
Przypominamy, że podania w sprawie przydziału do grup studenckich nie są rozpatrywane. Wyjątek stanowi: konieczność opieki na studentem niepełnosprawym.

    Dodano: 2012-02-15


Powtarzanie przedmiotów ("warunki")

W związku z pytaniami dotyczącymi powtarzania przedmiotów, prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami ...

[Więcej]    Dodano: 2010-02-27

 
Linki:

AGH
WGGiIŚ
Książka telefoniczna
Platforma e-lerningowa
Miasteczko studenckie
Samorząd studencki