Ogłoszenia Dziekanatu studiów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

      Ogłoszenia            Dydaktyka            Stypendia            Opłaty            Rekrutacja            Doktoranci      
 
Aktualności
Egzaminy, kolokwia
Grupy pościgowe
Rok I
Rok II i III
Rok IV
Studia magisterskie
ZOD Nowy Sącz
ZOD Ruda Śląska
Praktyki
Dokumenty do pobrania
Dziekanat

Rok akademicki 2013/2014

Regulamin studiów od 2011 do 2012
Regulamin studiów od 2012
Regulamin studiów od 2013
Strona główna / Ogłoszenia / Aktualności

Aktualności


Komunikat nr 7/2014

Komunikat Prodziekana wprowadzający procedurę odbywania zajęć z przedmiotów powtarzanych i różnic programowych w semestrze zimowym w roku ak. 2014/2015.
Z uwagi na fakt, że około 30% studentów skierowanych na powtarzanie przedmiotu, nie dokonuje opłat za przedmioty powtarzane a uczestniczy w zajęciach w trakcie semestru, wprowadza się procedurę wpisywania do grupy studenckiej i zgłaszania do dziekanatu zapisu do grupy. Procedura wchodzi w życie z dniem 12.09.2014 r.

[Więcej]    Dodano: 2014-09-12


Semetsry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....

Szczególnie ważne dla studentów ubiegających się o wpis na semestr 5.

[Więcej]    Dodano: 2014-09-12


Godziny przyjęć dziekanatu

Godziny przyjęć dziekanatu studiów niestacjonarnych we wrześniu 2014r.:
  • poniedziałki, wtorki, środy i czwartki, w godz. 10-13
  • piątki, soboty (za wyjątkiem 27 września) i niedziele - nieczynne
  • sobota 27 września w godz. 8:30-14:30
Planowane terminy zajęć w semestrze zimowym 2014/15 w zakładce DYDAKTYKA.

    Dodano: 2014-08-29


Komunikat nr 6/2014

Komunikat Prodziekana w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 w załączeniu.
W komunikacie podano terminy i tryb rozliczania sesji, informacje o urlopach, opłatach, podaniach o rozłożenie na raty itp.

[Więcej]    Dodano: 2014-07-11


Praktyka zawodowa IŚ

Komunikaty Prodziekana w sprawie praktyki zawodowej z inżynierii środowiska w roku akademickim 2013/2014 w załączeniu
Aktualizacja - tracą moc komunikaty (2,3 i 4) w sprawie praktyk z 2013 roku.

[Więcej]    Dodano: 2014-02-25


Komunikat nr 13/2013

Komunikat w sprawie przedmiotów zaliczanych na innym kierunku studiów ("o przepisanie oceny") w załączeniu ...

[Więcej]    Dodano: 2013-12-18


Komunikat nr 12/2013

Komunikat Prodziekana d/s Studenckich i Kształcenia Niestacjonarnego w sprawie organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2013/2014.

[Więcej]    Dodano: 2013-12-16


Semestry kontrolne

Informacja o dopuszczalnych deficytach punktów oraz semestrach kontrolnych ....

[Więcej]    Dodano: 2013-10-09


Komunikat nr 11/2013

Komunikat w sprawie organizacji sesji letniej 2012/2013, terminów płatności, składania indeksów w załączeniu ....

[Więcej]    Dodano: 2013-07-04


Opłaty 2013/2014

Opłaty w roku akademickim 2013/2014.

[Więcej]    Dodano: 2013-07-04


Nowy Regulamin Studiów

Informujemy, że z uwagi na reformę szkolnictwa wyższego, od 1 października 2012 roku obowiązywał będzie nowy Regulamin Studiów.
Tekst nowego Regulaminu zamieszczono na stronie Działu Nauczania (link poniżej). Tam też znajduje się tekst Zarządzenia Rektora oraz tekst Uchwały Senatu w sprawie opłat.

[Link]    Dodano: 2012-06-28


Podania do Dziekana

Informujemy, że składając podania do Dziekana należy posiadać kserokopię pisma, na której zostanie potwierdzone złożenie podania w dziekanacie. Podania dostarczone przez pocztę muszą być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Podania w sprawie: rezygnacji ze studiów, reaktywacji, przeniesienia, urlopu, opłat, zmiany danych adresowych, odwołania od decyzji czy wnioski stypendialne wymagają formy pisemnej. Ponadto podania w sprawie reaktywacji, przeniesienia oraz urlopu muszą być złożone w dziekanacie wraz z indeksem. W związku z tym pisma wysłane faksem, e-mailem czy kserokopie nie będą rozpatrywane.
Przypominamy, że podania w sprawie przydziału do grup studenckich nie są rozpatrywane. Wyjątek stanowi: konieczność opieki na studentem niepełnosprawym.

    Dodano: 2012-02-15


Powtarzanie przedmiotów ("warunki")

W związku z pytaniami dotyczącymi powtarzania przedmiotów, prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami ...

[Więcej]    Dodano: 2010-02-27

 
Linki:

AGH
WGGiIŚ
Książka telefoniczna
Platforma e-lerningowa
Miasteczko studenckie
Samorząd studencki