Ogłoszenia Dziekanatu studiów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

      Ogłoszenia            Dydaktyka            Stypendia            Opłaty            Rekrutacja            Doktoranci      
 
Komunikaty Dziekana
Aktualności
Grupy pościgowe
Rok I
Rok II i III
Rok IV
Studia magisterskie
ZOD Ruda Śląska
Praktyki
Dokumenty do pobrania
Dziekanat
Komunikaty archiwalne

Rok akademicki 2015/2016

Regulamin studiów od 2012
Regulamin studiów od 2013
Regulamin studiów od 2015

Linki:

AGH
WGGiIŚ
Książka telefoniczna
Platforma e-lerningowa
Miasteczko studenckie
Samorząd studencki
Strona główna / Ogłoszenia / Aktualności

Aktualności

Komunikat nr 1/2012

Prodziekana d/s kształcenia niestacjonarnego
w sprawie semestru dyplomowego 2011/2012


Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych IV roku kierunku Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska studiujących w Krakowie oraz w ZOD Nowy Sącz i ZOD Ruda Śląska.

Semestr dyplomowy 2011/2012
 1. Semestr 8 jest ostatnim semestrem studiów niestacjonarnych I stopnia.
 2. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżynier.
 3. Semestr 8 trwa od 27 lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. :
  • ostatni zjazd odbędzie się 21-22.04.2012 r.,
  • do dnia 5.05.2012 roku należy zarejestrować projekty inżynierskie,
  • prezentacja projektów nastąpi w trakcie seminarium dyplomowego - zajęcia w maju 2012 r.,
  • do dnia 2.06.2012 roku należy złożyć indeks z kompletem wpisów,
  • termin podstawowy egzaminu inżynierskiego - 9.06.2012 r.,
  • termin poprawkowy egzaminu inżynierskiego - 23.06.2012 r.
Projekt inżynierski
 1. Tematyka projektów inżynierskich zamieszczona jest na stronie internetowej www.geod.agh.edu.pl/dziekanat ( [Tematyka prac dla Geodezji i Kartografii] oraz [Tematyka prac dla Inżynierii Środowiska]). Są tam przedstawione wybrane zagadnienia, z których można pisać projekt inżynierski a nie konkretne tematy prac. Studenci, po wybraniu tematyki projektu, zgłaszają się do pracownika dydaktycznego odpowiedzialnego za daną tematykę, z prośbą o opiekę nad pracą. Konkretny temat pracy zostanie wówczas uzgodniony z opiekunem.
 2. Istnieje możliwość wyboru zatwierdzonego już przez Radę Wydziału tematu pracy. Tematy projektów oraz sposób kontaktu z promotorami zamieszczono na stronie http://www.geod.agh.edu.pl/dziekanat ( [Tematy prac dyplomowych dla wszystkich kierunków] ).
 3. W przypadku studentów, którzy pracują już w zawodzie geodety lub w inżynierii środowiska wskazane jest wybranie tematu projektu związanego z wykonywaną pracą. W projekcie inżynierskim można przedstawić wycinek prac wykonywanych samodzielnie, lub w których brało się udział w przedsiębiorstwie, firmie czy urzędzie, w którym student pracuje. Zaproponowany temat musi być przedłożony do zaakceptowania przez pracownika dydaktycznego Katedry związanej z daną tematyką lub przez dziekana. Student z "własnym" tematem projektu powinien wybrać opiekuna swojego projektu, który będzie nadzorował merytoryczną prawidłowość jego realizacji.
 4. Projekty inżynierskie muszą być wykonane i zarejestrowane do 5 maja 2012 roku. Zaakceptowane i ocenione przez opiekunów projekty rejestruje się w dziekanacie studiów niestacjonarnych. Należy złożyć: projekt, stronę tytułową projektu, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz na płycie CD lub DVD treść projektu w postaci pliku *.pdf lub *.doc, 5 zdjęć, podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim, opłatę za dyplom w wysokości 100 zł. Projekty będą prezentowane i oceniane w trakcie seminariów dyplomowych.
 5. O terminie i sposobie zgłoszenia podjętego tematu projektu, studenci zostaną poinformowani w oddzielnym komunikacie.
Egzamin inżynierski
 1. Egzamin inżynierski składa się z 50 pytań testowych, jednokrotnego wyboru, wybranych z jawnej bazy pytań, którą można znaleźć na stronie internetowej dziekanatu studiów niestacjonarnych: www.geod.agh.edu.pl/dziekanat ( [Pytania testowe egzaminu inżynierskiego] ).
 2. Zaliczenie egzaminu w przypadku uzyskania 50% poprawnych odpowiedzi.
Zakończenie studiów
 1. Tytuł inżyniera uzyskuje student po zdanym egzaminie testowym i zaliczonym projekcie inżynierskim
 2. W przypadku rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) na WGGiIŚ AGH kandydaci, którzy ukończyli nasz Wydział nie zdają egzaminu wstępnego. Przystępują jedynie do rekrutacji z wynikiem uzyskanym na koniec studiów inżynierskich.
 3. Osoby, które do 30.06.2012 r. nie zaliczą wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk (nie uzyskają "absolutorium" a w tym także nie zdadzą egzaminu inżynierskiego (testu) oraz nie zaliczą (obronią) projektu inżynierskiego) zostaną skreślone z listy studentów z dniem 30.06.2012 r.


[Wstecz]