WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria - 24 stycznia 2019

Informujemy, że dnia 24 stycznia 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.

O godz. 11:00 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Artur Adamek wygłosi referat pt. „Kalibracja geometryczna Mobilnej Platformy Górniczej jako element integracji sensorów pomiarowych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pan mgr inż. Artura Adamka, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Tomasz Lipecki.

O godz. 12:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Jacek Zyga z Politechniki Lubelskiej przedstawi referat pt. "Podobieństwo jako determinanta doboru nieruchomości w procedurach wyceny oraz opisu w katastrze"Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Jacka Zygi.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminariach.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic