WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminarium wydziałowe - mgr inż. Grzegorz Pełka

Informujemy, że dnia 28 lutego 2019 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Grzegorz Pełka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, wygłosi referat pt. „Wykorzystanie pomp ciepła typu powietrze-woda z ekologicznym czynnikiem roboczym w województwie małopolskim”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Grzegorza Pełki, którego opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Leszek Pająk.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic