WGGiIS



Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 13 marca 2019

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 13 marca 2019 r. o godz. 13:30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat pt. "Infrastruktura Naukowych Informacji Geoprzestrzennych - pespektywy rozwoju w kontekście realizacji projektu CENAGIS" wygłosi Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Wstęp wolny!
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Jacek Kozak



Streszczenie wystąpienia:
Celem projektu CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) jest utworzenie centrum analiz naukowych o światowym poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych pozwalających na zdalny (wirtualny) dostęp do danych i oprogramowania geoinformacyjnego szerokiemu gronu naukowców i współpracujących innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych.
Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale na poziomie idei projekt ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski, która będzie konsolidowała i koordynowała program badawczy z zakresu geoinformacji w Polsce. Do sieci będą mogły wejść wszystkie zainteresowane jednostki naukowe lub zespoły badawcze w Polsce.
Realizacja tych celów może być istotnym krokiem na drodze do utworzenia krajowej Infrastruktury Naukowych Informacji Geoprzestrzennych, jako analogii do krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych. To z kolei może doprowadzić do istotnego rozwoju geoinformacji w Polsce w obszarze B+R. W referacie przedstawione zostaną zarówno podstawowe założenia merytoryczne i technologiczne infrastruktury CENAGIS jak i podstawowe założenia oraz wyzwania organizacyjne dotyczące tworzenia Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych oraz Infrastruktury Naukowych Informacji Geoprzestrzennych.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic