WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria Wydziałowe - 4 kwietnia 2019 roku

Informujemy, że dnia 4 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

O godz. 10:00 Pani mgr inż. Agnieszka Ochałek wygłosi referat pt. „Metody inwentaryzacji i badania deformacji obiektów podziemnych o znaczeniu historycznym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Ochałek, której opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH.

O godz. 12:00 Pan mgr inż. Przemysław Lisowski z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH wygłosi referat pt. „Wykorzystanie grafowej bazy danych do generowania modelu sieci nawigacyjnej po drogach lub w budynkach”Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Przemysława Lisowskiego, którego opiekunem naukowym jest Pani Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic