WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria Wydziałowe - 11 kwietnia 2019 roku

Informujemy, że dnia 11 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.

O godz. 9:00 Pani mgr inż. Agnieszka Struś wygłosi referat pt. „Optymalizacja procesu dopasowania obrazu do modelu przestrzennego w celu lokalizacji obiektów w środowisku przemysłowym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Struś, której opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Sławomir Mikrut.

O godz. 11:00 Pan mgr inż. Damian Kurdka wygłosi referat pt. „Wpływ efektów konwergencji komór solnych na kształtowanie się przemieszczeń w górotworze z oceną jego stabilności"Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kurdki, którego opiekunem naukowym jest Pani Dr hab. inż. Agnieszka Malinowska.

O godz. 12:30 Pan mgr inż. Grzegorz Pasieka, absolwent Politechniki Krakowskiej, wygłosi referat pt. „Badanie przyczyn uszkodzeń membran do hemodializy oraz prognozowanie ich cyklu pracy"Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Pasieki, którego opiekunem naukowym jest Pan Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic