WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria Wydziałowe - 25 kwietnia 2019 roku

Informujemy, że dnia 25 kwietnia 2019 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4 odbędą się trzy seminaria wydziałowe.

O godz. 8:00 Pan mgr inż. Paweł Matuła wygłosi referat pt. „Optymalizacja wyznaczenia geometrii obiektów liniowych infrastruktury kolejowej pozyskanych metodami mobilnymi”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła Matuły, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Sławomir Mikrut.

O godz. 9:00 Pani dr inż. Anna Szafarczyk wygłosi referat pt. „Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją górniczą". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Anny Szafarczyk.

O godz. 13:00 Pan dr inż. Paweł Ćwiąkała wygłosi referat pt. „Ocena dokładności pozycjonowania bezzałogowych statków latających w aspekcie opracowania metodyki i zasad prowadzenia prac badawczych na obszarach o zróżnicowanej morfologii terenu". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Pawła Ćwiąkały.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic