WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Pracownicy

Pracownicy


Na Wydziale zatrudnionych jest około 120 nauczycieli akademickich, w tym ponad 30-stu pracowników samodzielnych (profesorów zwyczajnych, doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku adiunkta), którzy w dużej mierze decydują o kształcie i kierunkach rozwoju Wydziału oraz doktorzy (na stanowisku adiunkta lub asystenta) i magistrowie (na stanowisku asystenta lub wykładowcy).

Istotne informacje dla Pracowników:

Prezentacja prof. Stanisława Gruszczyńskiego z seminarium na temat nowego trybu postępowania habilitacyjnego.
Link do pliku: Habilitacja po nowemu
Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic