WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

SGP i GUGiK ogłaszają konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju ogłasza Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia.
 
Prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) obronione w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 można zgłaszać do dnia 30 października br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu konkurs.sgp.geodezja.org.pl 
Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca bieżącego roku. 


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic