WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Strony personalne

Strony personalne pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
dr inż. Paweł Ćwiąkała
dr inż. Rafał Kocierz
dr inż. Przemysław Kuras

Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
dr inż. Mariusz Frukacz
dr hab. inż. Krystian Kozioł
dr hab. inż. Robert Krzyżek
dr hab. inż. Jacek Kudrys
dr hab. inż. Marcin Ligas
dr inż. Anna Przewięźlikowska

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
dr inż. Jakub Kolecki
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
dr hab. inż. Sławomir Mikrut
dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH
dr inż. Andrzej Wróbel

Katedra Geomatyki
dr inż. Tomasz Adamczyk
dr hab. inż. Agnieszka Bieda
dr inż. Elżbieta Jasińska
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Katarzyna Grzesik
dr inż. Ryszard Kozakiewicz

Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
dr inż. Wojciech Gruszczyński
prof dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
dr inż. Artur Krawczyk
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska


Strony umieszczone na Serwerze Wydziałowym

Lista pracowników, którzy utworzyli własne strony internetowe:
dr hab. inż. Jarosław Bydłosz
dr hab. inż. Piotr Cichocińsk, prof. n. AGH
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. n. AGH
dr inż. Janusz Jura
dr inż. Artur Krawczyk
dr inż. Józef Maślanka
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGHRedakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic