WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Program stypendialny Bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki

Informujemy, że Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki przyznaje roczne stypendia na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/17, skierowane do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.

Celem programu jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Stypendium to przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać (łącznie do trzech lat). Termin składania aplikacji upływa dn. 1 grudnia 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
- w języku niemieckim
- w języku angielskimRedakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic