WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Konkurs na pracę dyplomową w dziedzinie transportu

Informujemy, że ogłoszono 47. edycję „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią zgłaszającego pracę należy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8:00-16:00 do dnia 29 lutego 2016 roku.

Organizatorzy proszą o dołączenie danych adresowych Autorów prac zgłoszonych do konkursu (w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród).

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Sąd Konkursowy i po zakończeniu prac komisji zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy zaplanowane zostało na przełomie maja i czerwca 2016 roku.Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic