WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria habilitacyjne - 23 marca 2017 roku

Informujemy, że dnia 23 marca 2017 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.

O godz. 9:30 dr inż. Bogdan Jankowicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi referat pt. "Wpływ metodyki rejestracji obrazów cyfrowych na parametry metryczne modeli przestrzennych obiektów".

O godz. 12:30 dr inż. Marcin Ligas przedstawi referat pt. „Optymalizacja wydajności wybranych metod geodezji obliczeniowej”.

Referaty stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Bogdana Jankowicza oraz dr inż. Marcina Ligasa.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic