WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Szkoła Letnia Projektu ENVIREE 2017

W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest gospodarzem Szkoły Letniej Projektu ENVIREE.

Celem głównym międzynarodowego projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych.

Tematyka szkoły obejmuje m.in. oddziaływanie na środowisko procesów odzysku metali ziem rzadkich,  w tym analizę cyklu życia (LCA) oraz techniki rekultywacji pozostałości po przetwarzaniu odpadowych źródeł wtórnych metali ziem rzadkich.

Szkoła skierowana jest głównie do studentów studiów magisterskich i doktorantów, ale też do przedstawicieli przemysłu, naukowców, instytucji rządowych i samorządów, organizacji ekologicznych, wszystkich zainteresowanych zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, w szczególności odzyskiem metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych.
 
 


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic