WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria wydziałowe - 28 czerwca 2017 roku

Informujemy, że dnia 28 czerwca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

O godz. 8:30 Pani mgr inż. Anna Droździk wygłosi referat pt. "Badanie specyfiki funkcjonowania ekosystemów zbiorników zaporowych i kształtowania się jakości wody".
godz. 10:00 Pan mgr inż. Krzysztof Butryn wygłosi referat pt. "Metodyka wyznaczania zasięgu przestrzennego oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb służebności przesyłu".

Referaty stanowi prezentacje tematów, tez i planów rozpraw doktorskich Pani mgr inż. Anny Droźnik, której opiekunem naukowym jest Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Pana mgr inż. Krzysztofa Butryna, którego opiekunem naukowym jest Pan Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic