WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminaria wydziałowe - 12 lipca 2017

Informujemy, że dnia 12 lipca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.

godz. 9:00 Pan mgr inż. Przemysław Grabias wygłosi referat pt. "Ocena możliwości zastosowania technik geodezyjnych w analizie geometrii i stanu technicznego dróg szynowych".
godz. 11:00 Pan mgr inż. Dawid Mrocheń wygłosi referat pt. "Adekwatność modelu Knothego do prognozowania deformacji w aktualnych warunkach górniczo-geologicznych".

Referaty stanowi prezentacje tematów, tez i planów rozpraw doktorskich Pan mgr inż. Przemysława Grabiasa, którego opiekunem naukowym jest Dr hab. inż. Michał Strach oraz Pana mgr inż. Dawida Mrochenia, którego opiekunem naukowym jest Dr hab. inż. Zygmunt Niedojadło, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic