WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Liczba kandydatów

Liczba kandydatów


Nowsze dane znaleźć można na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
- progi punktowe (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
- liczba osób na miejsce (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
- progi punktowe (studia stacjonarne drugiego stopnia)

wr - wskaźnik rekrutacji (punkty)
poniższe wartości dotyczą głównej rekrutacji letniej na I stopień studiów

W 2013 roku liczba kandydatów wskazujących kierunek na pierwszym miejscu wyboru:
Na kierunek GiK - 4.8 kandydata na miejsce, wr - 856 pkt
Na kierunek IŚ - 1.4 kandydata na miejsce, wr - 434 pkt

W 2012 roku liczba kandydatów wskazujących kierunek na pierwszym miejscu wyboru:
Na kierunek GiK - 5.8 kandydata na miejsce, wr - 836 pkt
Na kierunek IŚ - 1.9 kandydata na miejsce, wr - 530 pkt

W 2011 roku liczba kandydatów wskazujących kierunek na pierwszym miejscu wyboru:
Na kierunek GiK - 7.4 kandydata na miejsce, wr - 833 pkt
Na kierunek IŚ - 2.2 kandydata na miejsce, wr - 525 pkt

W 2009 roku liczba kandydatów wskazujących kierunek na pierwszym miejscu wyboru:
Na kierunek GiK - 8.17 kandydata na miejsce, wr - 800 pkt
Na kierunek IŚ - 2.69 kandydata na miejsce, wr - 529 pkt

W 2008 roku podania złożyło 1533 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 1308 kandydatów czyli 5.9 na jedno miejsce, wr - 828.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 225 kandydatów czyli 1.6 na jedno miejsce, wr - 320.

W 2007 roku podania złożyło 1350 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 1102 kandydatów czyli 5 na jedno miejsce, wr - 757.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 248 kandydatów czyli 1.6 na jedno miejsce, wr - 385.

W 2006 roku podania złożyło 1091 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 874 knadydatów czyli 4.4 na jedno miejsce, wr - 792.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 217 kandydatów czyli 1.4 na jedno miejsce, wr - 422.

W 2005 roku egzamin wstępny zdawało 563 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 2.1 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 1.5 kandydatów na 1 miejsce.

W 2004 roku egzamin wstępny zdawało 945 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 5.1 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Górnictwo i Geologia było 1.4 kandydata na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 2.8 kandydatów na 1 miejsce.

W 2003 roku egzamin wstępny zdawało 1125 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 6 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Górnictwo i Geologia było 1.6 kandydata na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 4.5 kandydatów na 1 miejsce.

W 2002 roku egzamin wstępny zdawało 1350 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 6.5 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Górnictwo i Geologia było 1 kandydat na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 2.5 kandydatów na 1 miejsce.

W 2001 roku egzamin wstępny zdawało 1340 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 7 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Górnictwo i Geologia było 0.8 kandydata na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 2 kandydatów na 1 miejsce.

W 2000 roku egzamin wstępny zdawało 910 kandydatów.
Na kierunek Geodezja i Kartografia było 6 kandydatów na 1 miejsce.
Na kierunek Górnictwo i Geologia było 0.5 kandydata na 1 miejsce.
Na kierunek Inżynieria Środowiska było 2 kandydatów na 1 miejsce.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic