WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa Topolskiego,

która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za pomocą ekranów przeciwfiltracyjnych"

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Główny Instytutu Górnictwa w Katowicach

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic