WGGiIS



Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Eweliny Wójciak,

która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych"

Promotor: 
Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Agnieszka Bieda

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. n. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. n. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic