Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Świętonia

Drukuj
28 listopada 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Świętonia: Dra hab. inż. Tadeusza Gargułę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Dra hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000"  można się już zapoznać:

- opinia Pana Dra hab. inż. Tadeusza Garguły,
- opinia Pana Dra hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj.