Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Rekrutacja na Studia Stacjonarne I stopnia
Wydział oferuje następujące kierunki kształcenia na studiach I stopnia:
- Geodezja i Kartografia,
- Inżynieria Środowiska.
Drogi Kandydacie
,

Nasz Wydział oferuje dwa kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych inżynierskich pierwszego stopnia: Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska.
W planach studiów obydwu oferowanych kierunków kształcenia, oprócz przedmiotów tradycyjnych, znajdują się przedmioty ujmujące najnowocześniejsze techniki i technologie prowadzenia pomiarów, obliczeń, analiz, interpretacji branżowych, komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich. Szeroko traktowana jest technika satelitarna pozwalająca na wykorzystanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych oraz pozyskiwanie informacji o terenie i środowisku naturalnym z poziomu lotniczego i satelitarnego.

W przypadku kierunku Inżynieria Środowiska specyfika kształcenia na naszym wydziale wynika z kompleksowego potraktowania problemów środowiskowych oraz umożliwia zapoznanie się z metodami oceny zagrożeń i ochrony wszystkich komponentów środowiska.
Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi, licznymi specjalistycznymi laboratoriami i pracowniami komputerowymi do prowadzenia zajęć z kierunku Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska.
W instrumentarium geodezyjnym znajdują się urządzenia pomiarowe produkowane przez firmy o renomie światowej takie jak: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, odbiorniki satelitarne, wykrywacze elektromagnetyczne, a także unikalne przyrządy typu: giroteodolit, georadar, kamera termowizyjna.
Istnieje również możliwość korzystania z Uczelnianego Centrum Informatycznego.
Zapraszamy wszystkich Maturzystów do skorzystania z naszej oferty kształcenia dla studiów I stopnia. Spotkacie się u nas z życzliwością nauczycieli akademickich, a po ukończeniu studiów nie będziecie mieli kłopotów ze znalezieniem pracy.


 

 Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic