WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.
Zapraszamy na nowy kierunek studiów - Geoinformację!
Więcej informacji na stronach: Głównej AGH  oraz Naszej stronie 
Toggle Bar

Skład Rady Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na kadencję 2016-2020:


Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław GRUSZCZYŃSKI

Prodziekani:
Dr hab. inż. Anna BARAŃSKA
Dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. n. AGH

Dr hab. inż. Tomasz LIPECKI

Profesorowie i doktorzy habilitowania:
Prof. zw. dr hab. inż. Marian MAZUR
Prof. zw. dr  hab. inż. Aleksander WODYŃSKI
Prof. dr hab. inż. Beata HEJMANOWSKA

Prof. dr hab. inż. Ryszard HEJMANOWSKI
Prof. dr hab. inż. Elena NEVEROVA-DZIOPAK
Prof. dr hab. inż. Krystian PYKA

Dr hab. inż. Piotr BANASIK, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Antoni BARBACKI, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Piotr CICHOCIŃSKI, prof. n. AGH

Dr hab. inż. Marcin CHODAK, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Wojciech JAŚKOWSKI, prof. n. AGH

Dr hab. inż. Zygmunt NIEDOJADŁO, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Leszek OPYRCHAŁ, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Rajmund ORUBA, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Ewa PANEK, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Edward PREWEDA, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Regina TOKARCZYK, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Tomasz BERGIER

Dr hab. inż. Jarosław BYDŁOSZ
Dr hab. inż. Karol FIREK
Dr hab. inż. Katarzyna GRZESIK
Dr hab. inż. Krystian KOZIOŁ
Dr hab. inż. Robert KRZYŻEK
Dr hab. inż. Jacek KUDRYS
Dr hab. inż. Anita KWARTNIK-PRUC

Dr hab. inż. Grzegorz LENDA
Dr hab. inż. Marcin LIGAS
Dr hab. inż. Agnieszka MALINOWSKA
Dr hab. inż. Urszula MARMOL
Dr hab. inż. Sławomir MIKRUT
Dr hab. inż. Tomasz OWERKO
Dr hab. inż. Leszek PAJĄK
Dr hab. inż. Bogdan SKORUPA
Dr hab. inż. Michał STRACH
Dr hab. inż. Zbigniew SZCZERBOWSKI
Dr hab. inż. Agnieszka WŁODYKA-BERGIER

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego:
Dr inż. Małgorzata BUŚKO
Dr inż. Wojciech GRUSZCZYŃSKI
Dr inż. Ryszard KOZAKIEWICZ
Dr inż. Przemysław KURAS
Dr inż. Józef MAŚLANKA
Dr inż. Robert OLENIACZ
Dr inż. Paweł SOPATA
Dr inż. Tomasz STOCH

Przedstawiciele  pracowników nie będących  nauczycielami  akademickimi:
Dr inż. Olga KURAS
Mgr Michał NĘDZKA
Mgr inż. Artur WÓJCIK

Przedstawiciele Studentów:
Agata DĄBEK
Sylwia DROBNIAK
Weronika DRZAZGA
Wojciech DWORAK
Karolina GĄDEK
Paweł HARMATA
Mateusz KUBOŃ
Katarzyna POLAK
Sandra SATALECKA
Karol WALIGÓRA

Przedstawiciel Doktorantów:
Mgr inż. Mateusz JABŁOŃSKI

Zaproszeni:
Prof. Józef BELUCH
Prof. Jerzy BERNASIK
Prof. Tadeusz CHROBAK
Prof. Jerzy CHWASTEK
Prof. Józef CZAJA
Prof. Jan DOBROWOLSKI
Prof. Konrad ECKES
Prof. Jan GOCAŁ
Prof. Władysław GÓRAL
Prof. Ryszard HYCNER
Prof. Józef  JACHIMSKI
Doc. Mieczysław MILEWSKI
Prof. Jan PIELOK
Prof. Wiesław PIWOWARSKI
Prof. Edward POPIOŁEK
Prof. Zbigniew SITEK
Prof. Jacek SZEWCZYK
Prof. Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN
Dr hab. inż.  Alojzy DZIERŻĘGA, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Tadeusz GOŁDA, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Jadwiga MACIASZEK, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Janusz OSTROWSKI, prof. n. AGH
Dr hab. Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA, prof. n. AGH
Dr hab. inż. Alina WRÓBEL, prof. n. AGH
Dr inż. Zdzisław SOBCZYK - Dyrektor Administracyjny
Dr Aleksandra WAGNER - przedstawiciel „Solidarności”
Mgr inż. Anna ZBOROWSKA - kierownik Biura Dziekana


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic