Seminarium - mgr inż. Michał Preisner

Drukuj
Informujemy, że dnia 16 czerwca 2016 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Preisner wygłosi referat pt. „Analiza potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków komunalnych”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera, którego opiekunem naukowym jest Pani prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ obowiązkowa.