WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

COST PROJECT FA0901

Projekt: COST PROJECT FA0901 "Putting Halophytes to work: from genes to ecosystems"
Współpraca z : Universidad de Valencia, Departamento de Biologia Vegetal, Spain
Tytuł: "Nieinwazyjne metody pomiaru EC"

Zapoznanie się z metodami i technikami pomiarów przy użyciu sensorów EMI i zastosowanie ich jako narzędzia do przygotowywania map 3-D a także do oceny zasolenia gleb. Pomiary prowadzone były na  terenach zasolonych w obrębie Regionu - Walencja i były powiązane z badaniem różnorodności pokrywy roślinnej tych obszarów poprzez dokładne studia i dokumentację zróżnicowania flory halofilnej.
Pomiary  terenowe w tym EC  z a pomocą sensorów EMI na terenach o wysokim zasoleniu  i różnych sposobach zagospodarowania w tym również wykorzystywanych  rolniczo. Praktyka w Laboratorium Badania Gleb oraz ocena relacji gleba- roślina w oparciu  o przeprowadzone badania. 


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic