Geoinformacja i Geodezja Górnicza

GiGGDrogi kandydacie,

Studia w ramach tej unikalnej w Polsce specjalności przygotowują do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z obsługą budownictwa podziemnego oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń podziemnych i odkrywkowych. Program studiów obejmuje także badania wpływów wszelkiej działalności inwestycyjnej pod powierzchnią terenu oraz działania profilaktyczne w tym zakresie. Jednym z istotnych zagadnień programu studiów jest również problematyka ochrony środowiska na terenach przekształconych w sposób naturalny lub sztuczny, gdzie rejestruje się istotne przemieszczenia i deformacje powierzchni oraz ochrona budynków i infrastruktury technicznej tych terenów.

Możliwości znalezienia pracy po ukończeniu specjalności:
Absolwenci specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza znajdą zatrudnienie w przemyśle wydobywczym, w przedsiębiorstwach geologiczno-poszukiwawczych oraz w instytucjach zajmujących się problematyką ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Są również chętnie zatrudniani w typowych przedsiębiorstwach geodezyjnych.

Pełny opis kompetencji studenta GiGG znajduje się w pliku pdf

Program studiów na specjalności GiGG znajduje się w Syllabusie AGH

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji dostępne są na stronie E-REKRUTACJA .