WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

 

Informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne IŚ


Studia niestacjonarne w KRAKOWIE oferują kierunek Inżynieria Środowiska na następujących stopniach kształcenia:
- studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), limit liczby kandydatów - 120,
- studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie), limit liczby kandydatów - 120.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Środowiska

Kierunek Inżynieria Środowiska - studia pierwszego stopnia.
Wybrane kompetencje absolwenta studiów inżynierskich:
- Inżynieria Środowiska – I stopień (kompetencje)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów inżynierskich: 
- Inżynieria Środowiska – I stopień (EKK)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (wersja skrócona)
Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (wersja szczegółowa)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska


Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalnoœci:
Inżynieria Środowiska – II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich:
Inżynieria Środowiska – II stopień (EKK)

Plany studiów niestacjonarnych II stopnia dla poszczególnych specjalności:
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Inżynieria Komunalna)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemowe Zarządzanie Środowiskiem)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemy i Techniki Ochrony Środowiska)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemy Informacji o Środowisku)
Programy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska znajdują się na stronie:

Programy kształcenia na WGGiIŚ
Pliki formatu pdf - wymagana przeglądarka formatu *.pdf


Szczegółowe wymagania odnośnie kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia znajdują się na stronie Dziekanatu studiów niestacjonarnych

 

 

 Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic