Informacje dla kandydatów na studia niestacjonarne IŚ


Studia niestacjonarne w KRAKOWIE oferują kierunek Inżynieria Środowiska na następujących stopniach kształcenia:
- studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), limit liczby kandydatów - 120,
- studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie), limit liczby kandydatów - 120.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria Środowiska

Kierunek Inżynieria Środowiska - studia pierwszego stopnia.
Wybrane kompetencje absolwenta studiów inżynierskich:
- Inżynieria Środowiska – I stopień (kompetencje)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów inżynierskich: 
- Inżynieria Środowiska – I stopień (EKK)

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (wersja skrócona)
Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (wersja szczegółowa)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska


Ogólna charakterystyka drugiego stopnia kształcenia (studia magisterskie) na kierunku Inżynieria Środowiska wraz z głównymi kompetencjami absolwentów poszczególnych specjalnoœci:
Inżynieria Środowiska – II stopień (charakterystyka)
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów magisterskich:
Inżynieria Środowiska – II stopień (EKK)

Plany studiów niestacjonarnych II stopnia dla poszczególnych specjalności:
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Inżynieria Komunalna)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemowe Zarządzanie Środowiskiem)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemy i Techniki Ochrony Środowiska)
Plan studiów niestacjonarnych - II stopnia (specj. Systemy Informacji o Środowisku)
Programy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska znajdują się na stronie:

Programy kształcenia na WGGiIŚ
Pliki formatu pdf - wymagana przeglądarka formatu *.pdf


Szczegółowe wymagania odnośnie kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia znajdują się na stronie Dziekanatu studiów niestacjonarnych