Seminarium - mgr Katarzyna Sroka

Drukuj
Informujemy, że dnia 12 stycznia 2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr Katarzyna Sroka wygłosi referat pt. „Oddziaływanie drzewostanu olchowego na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki, której opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. n. AGH.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.