Zaproszenie na zebranie Komisji Geoinformatyki PAU - 8 lutego 2017 roku

Drukuj

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji , które odbędzie się w środę 8-go lutego 2017 roku o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie zebrania

2. Referat dr inż. Roberta Marcjana z Katedry Informatyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na temat: "Geoprzetwarzanie we wspomaganiu decyzji dla potrzeb poszukiwania osób zaginionych i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych"

3. Dyskusja

4. Sprawy organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes


Streszczenie wystąpienia:

Projekt realizowany w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach Grupy Inteligentne Systemy Informatyczne, a dotyczy praktycznego wykorzystania oraz badań w zakresie wspomagania decyzji dla potrzeb poszukiwania osób zaginionych i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Prace te bazują na koncepcji Roberta Koestera zaprezentowanej w książce „Lost Person Behavior”. Koncepcja ta polega na próbie przewidzenia zachowań osoby zaginionej w oparciu o dane statystyczne podobnych przypadków zaginięć. Dane statystyczne pochodzą z międzynarodowej bazy akcji poszukiwawczo-ratunkowych ISRID (Internation Search and Rescue Incident Database), które zastosowano w tworzeniu podstaw analizy behawioralnej modelującej zachowanie osób zaginionych w terenie.
W trakcie analizy rozpatruje się modele uwzględniające następujące informacje: odległość od punktu początkowego planowania, zmianę wysokości, zmianę horyzontalną z uwzględnieniem nachylenia terenu, kąt dyspersji określający skłonność do zmiany kierunku marszu względem punktu docelowego, tendencję do trzymania się dróg i ścieżek, charakterystyczne miejsca, w których poprzednio odnajdowani byli zaginieni oraz mobilność w postaci stref możliwych do osiągnięcia w kolejnych godzinach marszu. Do obliczania modeli behawioralnych wykorzystywana jest również kategoria osoby zaginionej, która statystycznie opisuje podejmowane przez taką osobę decyzje (inaczej zachowa się zaginione dziecko, a inaczej doświadczony turysta, czy osoba z chorobą Alzheimera). Po obliczeniu każdego z modeli uzyskiwana jest warstwa z gęstością prawdopodobieństwa znalezienia osoby na rozpatrywanym obszarze. Informacja ta jest następnie wykorzystywana w przy podejmowaniu decyzji w trakcie planowania akcji poszukiwawczej. Przedstawione koncepcje i podstawy teoretyczne posłużyły do stworzenia systemu realizującego kolejne etapy analizy behawioralnej, zawierającego:
- bazy danych przechowującej dane statystyczne, która w przyszłości będzie mogła być poszerzana o akcje przeprowadzone przez polskie służby poszukiwawczo-ratunkowe,
- serie skryptów w języku Python wykonujących geoprzetwarzanie z użyciem modułu ArcPy,
- rozszerzenia do aplikacji ArcMap, posiadającego własny interfejs użytkownika, służący do zarządzania akcjami poszukiwawczymi oraz wykonywania analiz i wyświetlania ich wyników.
Kolejnym aspektem to wspomaganie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej w terenie. Dane o położeniu grup poszukiwawczych i przebiegu akcji są gromadzone przy pomocy aplikacji działających na urządzeniach mobilnych a następnie synchronizowane z centralną bazą danych w celu ich wizualizacji na mapie. Umożliwia to śledzenie precyzyjne akcji i podejmowanie decyzji o dalszym jej przebiegu.
System obecnie jest testowany przez Grupę Podhalańską GOPR.