Barwy AGHWYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy

Limity przyjęć

Limity przyjęć na studia


Rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz II stopnia niestacjonarne odbywa się w miesiącach czerwiec-wrzesień. Natomiast rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia odbywa w miesiącach styczeń-luty.

Limit przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:
Geodezja i Kartografia - 180
Inżynieria Środowiska - 180

Limit przyjęć na studia stacjonarne II stopnia:
Geodezja i Kartografia - 210
Inżynieria Środowiska - 180

Limit przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia:
Geodezja i Kartografia - 180
Inżynieria Środowiska - 120

Limit przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia:
Geodezja i Kartografia - 180
Inżynieria Środowiska - 120


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic