Kolejny sukces Studentów z KNGK

Drukuj
Miło nam poinformować, że zespół Studentów z koła naukowego KNGK Geoinformatyka, które działa przy Naszym Wydziale, zajął trzecie miejsce w II Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych GIS Challenge w Lublinie, które organizowane są przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

W skład zespołu z AGH weszli: Paulina Pieszczoch i Alicja Tama z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i Katarzyna Adamek z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W mistrzostwach GIS Challenge wzięło udział 130 uczestników. W zawodach wystartowało ponad 20 trzyosobowych zespołów reprezentujących 16 uczelni. Klasyfikacja zespołów była dwuetapowa, a każdy trzygodzinny etap polegał na rozwiązaniu 10 trudnych, przekrojowych zadań.

Przewodniczącym komisji sędziowskiej, w skład której weszli przedstawicieli Uczelni biorących udział w konkursie oraz specjaliści z przedsiębiorstw geoinformatycznych, był dr inż. Stanisław Szombara z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Głównym Organizatorem II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge 2018 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge to ogólnopolskie wydarzenie skierowane do studentów wszystkich polskich uczelni. Jego podstawowym celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych i rozwiązywania problemów programowania analiz oraz obsługi relacyjnych baz danych. W ramach mistrzostw dla studentów organizowane są także okolicznościowe prelekcje i wykłady poprzedzające konkurs. Rywalizujący studenci oprócz wiedzy mają także szansę sprawdzić swoje kompetencje miękkie, takie jak: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz działanie w zespole i pod presją czasu.