WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Kolejny sukces Studentów z KNGK

Miło nam poinformować, że zespół Studentów z koła naukowego KNGK Geoinformatyka, które działa przy Naszym Wydziale, zajął trzecie miejsce w II Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych GIS Challenge w Lublinie, które organizowane są przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

W skład zespołu z AGH weszli: Paulina Pieszczoch i Alicja Tama z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska i Katarzyna Adamek z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W mistrzostwach GIS Challenge wzięło udział 130 uczestników. W zawodach wystartowało ponad 20 trzyosobowych zespołów reprezentujących 16 uczelni. Klasyfikacja zespołów była dwuetapowa, a każdy trzygodzinny etap polegał na rozwiązaniu 10 trudnych, przekrojowych zadań.

Przewodniczącym komisji sędziowskiej, w skład której weszli przedstawicieli Uczelni biorących udział w konkursie oraz specjaliści z przedsiębiorstw geoinformatycznych, był dr inż. Stanisław Szombara z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Głównym Organizatorem II Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge 2018 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge to ogólnopolskie wydarzenie skierowane do studentów wszystkich polskich uczelni. Jego podstawowym celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie wykonywania analiz przestrzennych i rozwiązywania problemów programowania analiz oraz obsługi relacyjnych baz danych. W ramach mistrzostw dla studentów organizowane są także okolicznościowe prelekcje i wykłady poprzedzające konkurs. Rywalizujący studenci oprócz wiedzy mają także szansę sprawdzić swoje kompetencje miękkie, takie jak: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz działanie w zespole i pod presją czasu.

Osiągnięcia

02/07/2019, 12:07 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Kwartalnik Naukowy "Geomatics and Environmental Engineering", którego Redakcja pracuje przy Naszym Wydziale, został oceniony pozytywnie pod kątem włączenia do bazy Scopus. W najbliższym czasie Wydawnictwo  podpisze umowę, na podstawie której artykuły publikowane w czasopiśmie będą indeksowane. Włączenie materiałów do bazy będzie następowało sukcesywnie po podpisaniu umowy. Redaktor Naczelny,...
01/07/2019, 17:09 / dr inż. Artur Krawczyk
W dniu 29 listopada 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju po raz pierwszy w historii ogłosił Konkurs na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje i innowacje w dziedzinie Geoinformacji. Do konkursu były kwalifikowane te prace dyplomowe, które zostały zakwalifikowane przez rady wydziałów poszczególnych uczelni. W dniu 28...
22/05/2019, 12:53 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Z przyjemnością informujemy, że w XI Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, które zostały zrealizowane w roku akademickim 2018/2019, II miejsce zajęła praca pt. „Pomiary interferometryczne zmian ukształtowania powierzchni ponad polami geotermalnymi” obroniona na Naszym Wydziale. Autorki pracy – Pani Magdalena Łukosz oraz Pani Anna Lisowska...
12/12/2018, 20:50 / dr inż. Marek Bogacki
W ubiegły piątek, tj. 9 grudnia, w czasie szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach miała miejsce Gala wręczenia stypendiów XXII edycji Programu Stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt- DBU. Jedną z laureatek jest doktorantka Inżynierii Środowiska z naszego Wydziału Pani Paulina Bździuch, która w lutym wyjedzie do LOHMEYER Consulting Engineer w Radebeul (Niemcy)...
08/12/2018, 17:31 / dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
W dniach 10-14.12.2018 r. odbędzie się "ESA Academy Earth Observation Remote Sensing Workshop 2018". Tym prestiżowym stypendium wyróżnionych zostało 30 studentów z całej Europy. Miło nam poinformować, że wśród Nich znalazł się mgr inż. Artur Guzy, doktorant w Katedrze Ochrony Terenów Górniczy, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH...
22/10/2018, 11:42 / dr inż. Mikołaj Skulich
W dniu 17 października 2018 roku na uroczystym Posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbywającym się w Auli pawilonu A-0, Pracownicy Naszego Wydziału: dr inż. Anna Przewięźlikowska oraz dr inż. Mikołaj Skulich zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Podczas tego posiedzenia nastąpiła również uroczysta promocja doktorów habilitowanych. Z rąk JM Rektora promocję tę...
21/05/2018, 16:55 / dr inż. Artur Krawczyk
Miło nam poinformować, że zespół Studentów z koła naukowego KNGK Geoinformatyka, które działa przy Naszym Wydziale, zajął trzecie miejsce w II Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych GIS Challenge w Lublinie, które organizowane są przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W skład zespołu z AGH weszli: Paulina Pieszczoch i Alicja Tama z Wydziału Geodezji...
14/02/2018, 09:04 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, na swoim posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2018 roku wyróżniło w XIX edycji konkursu dwie prace, które zostały obronione na Naszym Wydziale w ubiegłym roku akademickim.W kategorii prac aplikacyjnych wyróżnienie otrzymała praca pt. "Identyfikacja i analiza zmian powierzchni terenów...
02/02/2018, 11:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Laureatami 45-tej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zostali Studenci WGGiIŚ - Robert Rudnicki i Szymon Stelmach.Nagrodzona praca jest pracą inżynierską i nosi tytuł „Zintegrowana wizualizacja przestrzenna...
27/01/2018, 11:23 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace dyplomowe organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Głównego Geodetę Kraju zostały nagrodzone dwie prace wykonane pod opieką pracowników Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. II miejsce w kategorii prac magisterskich zajął Pan Wojciech Pęczek, za pracę pt. "Pozyskanie i opracowanie danych z bezzałogowego...
25/01/2018, 13:12 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że w konkursie o nagrodę im. Profesora Bolesława Krupińskiego, za najlepszy artykuł upowszechniający doświadczenia kopalń w zakresie działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa górniczego i ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż Komitet Redakcyjny Przeglądu Górniczego na podstawie analizy kompletu artykułów opublikowanych w 2017 roku przyznał II Nagrodę zespołowi autorskiemu składającemu się w większości z Pracowników i Studentów...
15/12/2017, 14:46 / dr inż. Robert Oleniacz
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznej edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO, dwie nagrody zdobyły prace magisterskie zrealizowane przez studentów kierunku Inżynieria Środowiska (IŚ) na naszym Wydziale: - nagrodę I stopnia w kategorii „Ochrona środowiska”...
08/12/2017, 10:51 / dr hab. inż. Piotr Banasik, prof. n. AGH & dr inż. Marek Bogacki
Podobnie jak w latach ubiegłych rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Miasta Krakowa w 2017 r. Nagrody Miasta Krakowa przyznaje się w uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań, które maja związek z naszym miastem. W tym roku komisja konkursowa wyłoniła laureatów w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz „prace dyplomowe,...
06/10/2017, 11:38 / dr inż. Agnieszka Bieda
5 października br. na Naszym Wydziale odbyła się wyjątkowa obrona pracy magisterskiej pt. „Identification and analysis of mining areas subsidence with using InSAR technique based on Sentinel-1 SAR imagery”. Zamiast typowej wielostronicowej pracy komisja egzaminacyjna miała do oceny opublikowany w czasopiśmie Geoinformatica Polonica 16/2017 15-stronicowy artykuł naukowy przygotowany samodzielnie przez studenta...
05/07/2017, 08:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. W VI edycji spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym wyłonionych zostało 83 laureatów. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że znalazł się wśród nich Student Naszego Wydziału - Pan Paweł Wiącek, który na realizację projektu pt. "Procedury...
09/06/2017, 20:12 / dr inż. Marek Bogacki
Miło nam poinformować, że Absolwentki naszego Wydziału Panie: mgr inż. Ewelina Skoczylas, mgr inż. Ewelina Bączek oraz Pani mgr inż. Paulina Bździuch (obecnie doktorantka WGGiIŚ) zwyciężyły w 44. edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2016. Konkurs jest corocznie...
15/12/2016, 09:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że praca magisterska pt. "Ocena zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza z komunikacji miejskiej w Krakowie w latach 2010-2015 wraz z prognozą na rok 2025" autorstwa Pani mgr inż. Pauliny Bździuch (obecnie doktorantki WGGiIŚ) oraz Pani mgr inż. Eweliny Bączek zdobyła nagrodę I stopnia w Konkursie na najlepsze...
13/12/2016, 18:04 / mgr inż. Mateusz Jabłoński
Miło nam poinformować, że Studentka Naszego Wydziału, Pani Agnieszka Ochałek, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazła się tym samym wśród wyróżnionych 709 studentów z naszego kraju i 20 z AGH.Pani Agnieszka Ochałek jest Studentką specjalności Geodezja Górnicza oraz czynnym członkiem Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych...
27/11/2016, 15:45 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani mgr inż. Adriana Szulecka, absolwentka oraz obecnie doktorantka kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, została nagrodzona w konkursie „Nagrody Miasta Krakowa 2016” za pracę magisterską pt. „Porównanie prognostycznych i rzeczywistych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie”.Dyplom oraz pamiątkowy medal wręczył laureatce Prezydent miasta Krakowa, prof. dr...
02/06/2016, 08:24 / dr hab. inż. Michał Strach
Miło nam poinformować, że Student Naszego Wydziału, Pan Przemysław Grabias zwyciężył w 47 edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2015. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Prace dyplomowe, zgłaszane przez...
16/05/2016, 20:12 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH - edycja XVII (2014/2015), wyróżnieni zostali Absolwenci Naszego Wydziału:1. W kategorii prace aplikacyjne: mgr inż. Klaudyna Wrochna za pracę pt. "Użyteczność bezzałogowych statków powietrznych i fotogrametrii w procesie modelowania informacji o budynkach w...
10/05/2016, 21:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniach 30.04-6.05.2016. odbyło się XXIX International Geodetic Student Meeting (IGSM 2016), zorganizowane przez Technische Universität w Monachium, Niemcy. Wzięło w nim udział 183 uczestników z 21 krajów. Nasz Wydział był reprezentowany przez Studentów studiów magisterskich na kierunku Geodezja i Kartografia: Damiana Biela, Agnieszkę Grabowską, Artura Guzego, Paulinę Karaś i...
28/04/2016, 18:29 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło jest nam poinformować o sukcesach Studentów Studiów II-go stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, których referaty wygłoszone na III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2016 w Poznaniu, w ramach sekcji Inżynieria Środowiska, zostały wyróżnione. Wyróżnienia otrzymały Panie: - Magda Korabiowska za wygłoszenie referatu pt. "Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza z pieców domowych...
26/04/2016, 09:42 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że podczas tegorocznej konferencji International Forum-Contest of Young Researchers "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources" w Sankt Petersburgu, Student Naszego Wydziału - Pan Paweł Wiącek, zajął drugie miejsce w kategorii "Modern technologies of construction work applied in the mineral complex". Prezentowana praca miała tutuł "Deformation monitoring system for...
03/04/2016, 14:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pan Błażej Jagiełło - Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Gospodarka Nieruchomościami i Kataster z roku 2013 - uzyskując 302 punkty został zwycięzcą pierwszego odcinka 92 edycji teleturnieju Jeden z Dziesięciu. Jednocześnie ustanowił nowy rekord programu w najdłuższym samotnym finiszu z jedną szansą, odpowiadając bezbłędnie na...
17/12/2015, 14:46 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pan Paweł Wiącek - Student IV roku Geodezji i Kartografii, prezes Koła Naukowego Geodetów Dahlta, został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2015/2016. Stypendium przyznawane zostało za wybitne osiągnięcia naukowe. Gratulujemy!Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
11/12/2015, 12:54 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani mgr inż. Adriana Szulecka, tegoroczna absolwentka oraz doktorantka kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, otrzymała nagrodę I stopnia w tegorocznym konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO (www.sapereauso.org). Praca pt. „Porównanie prognostycznych i rzeczywistych...
27/11/2015, 13:25 / dr inż. Agnieszka Bieda
Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Agata Kot, absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda Miasta Krakowa 2015 za pracę magisterską pt. "Analiza przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu w Krakowie". Praca ta została zrealizowana pod opieką dr inż. Marka Bogackiego,...
24/09/2015, 09:49 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Student WGGiIŚ, Pan Paweł Wiącek, został laureatem czwartej edycji studenckiego konkursu Europejskiego Stowarzyszenia Geodetów (CLGE) w kategorii "Geodezja i topografia". Nagrodzona praca dotyczy możliwości pomiaru deformacji ścian skalnych. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 15 września br. w Stuttgarcie na międzynarodowych targach Intergeo.Więcej informacji dostępne jest na na stronie CLGE.Gratulujemy!
20/09/2015, 20:36 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Studenci WGGiIŚ z KNG Dahlta otrzymali stypendium DAAD (tj. Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej). 15-osobowa grupa wyjedzie do Niemiec, w dniach 20-29 września br. i odwiedzi uniwersytety we Freibergu, Akwizgranie, Monachium, a także Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR), urząd geodezyjny w Hanowerze (LGLN) oraz firmy MILAN Geoservice w Spremberg...
10/07/2015, 18:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
Kierunek Inżynieria Środowiska w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2015 (będącego częścią Rankingu Szkół Wyższych) zajął wysokie 4 miejsce. Więcej informacji nt. Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2015.
30/03/2015, 13:24 / dr inż. Katarzyna Grzesik
Projekt ENVIREE ENVIronmentally friendly and efficient methods for extraction of Rare Earth Elements from secondary sources (Przyjazne dla środowiska i efektywne metody pozyskiwania metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych),  którego jednym z partnerów konsorcjum  jest AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, został zakwalifikowany do finansowania w konkursie:  2nd ERA-MIN...
19/12/2014, 08:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zwyciężczynią ostatniej edycji popularnego telewizyjnego programu kulinarnego MasterChef została Absolwentka Naszego Wydziału - Dominika Wójciak. Gratulujemy!Pani Dominika Wójciak ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja, w 2009 roku. Źródło zdjęcia: kulinarnebezdroza.blogspot.com 
11/12/2014, 10:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Z przyjemnością informujemy, że Absolwentki studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO.Pani mgr inż. Agata Kot otrzymała za swoją pracę dyplomową I nagrodę. Nagrodzona praca magisterska...
12/11/2014, 09:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
Z przyjemnością informujemy, że absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek otrzymał wyróżnienie za swoją pracę dyplomową w ramach tegorocznej edycji konkursu „Nagrody Miasta Krakowa”. Nagrodzona praca magisterska nt. „Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z...
24/05/2014, 11:51 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniach 22-25 kwietnia 2014 roku dwie doktorantki mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska i mgr inż. Paulina Lewińska oraz student inż. Michał Wojarski z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska byli uczestnikami konferencji w Petersburgu. Był to IX Międzynarodowy Naukowy Forum-Konkurs Studentów i Młodych Uczonych. Konferencja organizowana jest co rocznie przez...
14/05/2014, 21:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie: Marcin Laskowski oraz Piotr Sławik przygotowali w ramach zajęć Studenckiego Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka pracę pod tytułem "Redesigning of the Debnicki Bridge", która zajęła pierwsze miejsce w konkursie Bentley Student Design Competition 2014 w kategorii "Innovation...
10/04/2014, 06:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Laureatem XV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” został mgr inż. Mateusz Rzeszutek, absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska (specj. Systemy i Techniki Ochrony Środowiska). Jego praca magisterska nt. "Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z...
11/01/2014, 10:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
W zeszłym miesiącu sejmik województwa małopolskiego uchwalił zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Pełny zakaz wejdzie w życie za pięć lat. Nie oznacza to, że już teraz nie można prowadzić innych działań w walce o czyste powietrze. Ma w tym pomóc właśnie powołana Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza. Rada została...
12/12/2013, 15:36 / dr inż. Agnieszka Bieda
Z przyjemnością informujemy, że Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek, otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, w kategorii ochrona środowiska za pracę nt.: "Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów...
08/10/2013, 19:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
W październikowym wydaniu BIS-u znaleźć można ranking stron internetowych Wydziałów AGH. Miło nam poinformować, że nasza strona została sklasyfikowana w nim tuż za podium :-) Więcej informacji w artykule.
11/07/2013, 10:45 / Justyna Jurek
Dnia 2.07.2013r. został ogłoszony werdykt kolejnej, już trzeciej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Pokaż co potrafisz” organizowanego przez firmę „Geomatyka-Kraków”. Tematyką tegorocznej edycji konkursu było stworzenie minigeoportalu internetowego z wykorzystaniem oprogramowania „Open Source”. Główną nagrodę zdobył Jakub Łęgowik, członek, a zarazem wiceprezes koła naukowego  „KNGK Geoinformatyka” działającego na Wydziale Geodezji Górniczej i...


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic