WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Seminarium wydziałowe - mgr inż. Monika Zielińska

Informujemy, że dnia 27 września 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Monika Zielińska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w ZSIN”.

Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Zielińskiej, której opiekunem naukowym jest Pan dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. n. AGH. Opiekunem pomocniczym jest Pan dr inż. Józef Maślanka.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
Obecność Doktorantów WGGiIŚ jest obowiązkowa.

Zaproszenia

29/11/2018, 10:29 / dr inż. Wojciech Kocot
22/11/2018, 11:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 29 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Anna Trembecka przedstawi referat pt. Optymalizacja geodezyjno-prawnych procedur nabywania nieruchomości na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz zbywania nieruchomości publicznych. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Anny...
15/11/2018, 11:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 listopada 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 8:30 Pani mgr inż. Dominika Gajewska wygłosi referat pt. „Wpływ procesów utleniania wody na potencjał tworzenia nieorganicznych chloramin w wodzie basenowej”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki...
06/11/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 14 listopada 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach" wygłosi dr hab. Krzysztof Będkowski,...
23/10/2018, 21:04 / dr inż. Anna Przewięźlikowska
W dniu 13 października 2018 roku przeprowadzono na Naszym pierwszy raz zajęcia w ramach projektu Akademia AGH Junior. Zajęcia dla grupy z klas 4-6 prowadzili Pani Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz Pan Dr inż. Stanisław Lach z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu...
22/09/2018, 12:45 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 27 września 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pani mgr inż. Monika Zielińska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości i zakresu zaimplementowania danych planistycznych w ZSIN”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Zielińskiej,...
22/09/2018, 12:38 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sroki, która odbędzie się dnia 27 września 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i...
20/06/2018, 18:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego Pan mgr inż. Paweł Wiącek wygłosi referat pt. „Procedury walidacji produktów fotogrametrycznych pozyskiwanych z bezzałogowych statków latających”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Pawła...
15/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanny Stręk, która odbędzie się dnia 5 lipca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia...
14/06/2018, 15:37 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji...
14/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 11:00 Pani mgr inż. Paulina Bździuch wygłosi referat pt. „Opracowanie modelu prognozowania emisji z transportu drogowego na potrzeby zarządzania jakością powietrza w Krakowie”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr...
08/06/2018, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 czerwca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Emilia Stańkowska wygłosi referat pt. „Ocena możliwości ograniczenia ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni ”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii...
08/06/2018, 08:50 / mgr inż. Olga Sopata
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Wójciak, która odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej...
28/05/2018, 10:44 / dr inż. Zbigniew Kowalewski
Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza działające przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zaprasza wszystkich studentów i pracowników krakowskich uczelni do udziału w II Studenckim Forum Inżynierii Środowiska. Forum odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. w godzinach 14:30 – 18:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej, pawilon C-4, sala 301. Głównym...
17/05/2018, 09:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Aneta Mączyńska wygłosi referat pt. „Ocena wpływu czasu i metody zakładania katastru na jakość informacji dotyczącej linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii pilności wykonywania prac aktualizacyjnych”. Referat stanowi...
11/05/2018, 11:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 17 maja 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Anna Pudełko wygłosi referat pt. „Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
07/05/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 9 maja 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej MIIP-2 - perspektywy rozwoju" wygłosi Pan Rafał Bletek -...
27/04/2018, 10:12 / mgr inż. Olga Sopata
Informujemy, że dnia 10 maja 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria.O godz. 9:30 odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Agnieszka Bieda przedstawi referat pt. "Praktyczne i metodyczne aspekty określania wpływu wybranych procedur gospodarki przestrzennej na rozwój rynku nieruchomości". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani...
10/04/2018, 11:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika Madusioka, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy...
06/04/2018, 09:17 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Klasyfikacja form pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2, projekt S2GLC " wygłosi Pan Dr hab. inż....
06/04/2018, 09:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
W ramach Dnia Otwartego, w tym roku na Naszym Wydziale (pawilon C-4, s. 301) o godz. 10:00 odbędzie się wykład pt. Jakość powietrza w Krakowie - fakty i mity.Serdecznie zapraszamy!Więcej informacji o Dniu Otwartym AGH dostępnych jest na stronie głównej AGH oraz na Facebooku.
06/04/2018, 08:12 / Iga Pępek - KNG Dahlta
Członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta serdecznie zapraszają na seminarium podsumowujące XVI Wyprawę Bari, czyli obozu naukowego zorganizowanego w sierpniu 2017 roku do cypryjskiego Paphos. Głównym celem wyprawy było wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji Parku Archeologicznego Kato Paphos. Seminarium odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 18.00 w auli 301, budynek C4 na AGH. Podczas spotkania...
05/04/2018, 13:40 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Topolskiego, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Izolacja podłoża składowisk odpadów komunalnych za...
05/04/2018, 11:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Dziedzica, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z...
29/03/2018, 07:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Ilby, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe...
21/03/2018, 09:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Młyńskiego, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wpływ charakterystyk fizjograficznych i czynników...
21/03/2018, 09:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik, która odbędzie się dnia 29 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w...
15/03/2018, 11:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Przemysław Leń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi referat pt. "Metodyka kompleksowej identyfikacji obszarów wiejskich na potrzeby procesu scalenia i wymiany gruntów". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego...
05/03/2018, 14:29 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji otwarcia oraz wykładach, które odbędą się w ramach międzynarodowych warsztatów dla młodych naukowców International workshop on ecological connectivity modeling, organizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 7 marca 2018 r.,tj. w środę, o godz. 9:00 w sali 1.21. w Zespole Dydaktyczno-Bibliotecznym III Kampusu 600-lecia Odnowienia...
05/03/2018, 13:18 / mgr inż. Agnieszka Czaplicka
Serdecznie zapraszamy na XIV spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Oferta współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorze surowcowym organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu InPhos (EIT Raw Materials) które odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. w sali...
05/03/2018, 13:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 8 marca 2018 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Tadeusz Szczutko przedstawi referat pt. Realizacja polowego wzorca długości z wykorzystaniem pomiarów GNSS na przykładzie bazy "Wisła". Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Tadeusza...
27/02/2018, 10:34 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 14 marca 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Systemy informacyjne w ramach programu Obserwacji Ziemi - Copernicus" wygłosi Pani Prof. dr...
26/01/2018, 12:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 2 lutego 2018 r. (tj. w piątek) o godz. 12:15 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Artur Guzy wygłosi referat pt. „Modelowanie przekształceń hydrogeologicznych związanych z eksploatacją kopalin przy wykorzystaniu metod numerycznych i przybliżonych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Artura...
24/01/2018, 13:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 1 lutego 2018 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 9:00 Pani dr inż. Małgorzata Buśko przedstawi referat pt. "Procedury prawne i techniczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości".Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Małgorzaty Buśko.O godz. 11:00 Pan dr inż. Bartosz...
04/01/2018, 10:42 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 10 stycznia 2018 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "PSynergia danych w digitalizacji obiektów 3D" wygłosi dr inż. Bartosz Mitka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydział...
03/01/2018, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Bąk, która odbędzie się dnia 11 stycznia 2018 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń...
13/12/2017, 11:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 20 grudnia 2017 r. (tj. we środę) o godz. 10:30 w sali 106, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Agata Nowak wygłosi referat pt. „Zastosowanie bioreaktorów ze złożem ruchomym do rekultywacji małych zbiorników wodnych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Nowak, którego...
08/12/2017, 11:01 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 13:30 w Małej Auli (I p.) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Procedury prawne i technologiczne związane z budynkiem w bazie danych katastru nieruchomości"...
03/12/2017, 12:48 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na 58 Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbędzie się 7 grudnia br. na wielu wydziałach naszej Alma Mater. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tradycyjnie udało się utworzyć sekcję geodezji, którą będzie reprezentowało aż 10 referatów. 8 z nich wygłoszonych zostanie przez członków Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a pozostałe...
01/12/2017, 12:32 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
W dniu 8 grudnia 2017 r. na Naszym Wydziale odbędzie się III edycja Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci. Konferencja jest autorskim pomysłem Koła Naukowego Geodetów Dahlta, a jej głównym założeniem jest możliwość wymiany oczekiwań i doświadczeń przedstawicieli firm geodezyjnych, studentów, oraz pracowników naukowych. Charakter konferencji jest ogólnopolski, a nieodłącznym elementem jest...
08/11/2017, 10:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Urszula Olsińska z Politechniki Śląskiej przedstawi referat pt. „Modelowanie procesu ozonowania w aspekcie tworzenia się bromianów(V) i trihalometanów”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż....
06/11/2017, 17:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Karola Kwiatka, która odbędzie się dnia 23 listopada 2017 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do...
06/11/2017, 12:12 / Przemysław Mojecki - KNG Dahlta
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Geodetów Dahlta, na którym podsumowana zostanie XVI Wyprawa BARI. W tym roku odbyła się ona w cypryjskim mieście Pafos, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.  Zachęcamy do wysłuchania relacji z samej wyprawy, jak i z etapu opracowania danych pomiarowych. Spotkanie...
06/11/2017, 10:26 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji krakowskiego GIS DAY, która odbędzie się 15 listopada 2017 r. i będzie przebiegać pod hasłem „Czas dla Geoinformacji”. Gospodarzem imprezy będzie Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej oraz fanpage’u.
27/10/2017, 12:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że 16 listopada 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 301, III p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym referaty pt. „PhaseOne cameras for mapping” oraz „GeolCloud platform for Geoinformation” wygłosi przedstawiciel duńskiej firmy Phase One Industrial dr Yuri Raizman. Zapraszamy Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Wydziału.
23/10/2017, 08:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 26 października 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:45 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Witkowski wygłosi referat pt. „Ocena wpływu wieloletnich oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń tradycyjnej zabudowy LGOM”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu...
12/10/2017, 09:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha Witkowskiego, która odbędzie się dnia 26 października 2017 roku, o godz. 11:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na...
09/10/2017, 17:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018, która odbyła się na Wydziale GGiIŚ 3 października br. Zdjęcia zostały opublikowane w Galerii.
06/10/2017, 11:07 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:30 w Sali im. Gerarda Labudy (parter) PAU przy ul. Sławkowska 17 z następującym porządkiem:1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych...
11/09/2017, 16:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. w środę) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Katarzyna Grzesik przedstawi referat pt. „Zastosowanie metodyki analizy cyklu życia do oceny systemów gospodarki odpadami”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Katarzyny Grzesik. Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz...
11/09/2017, 16:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 14 września 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Paweł Tysiąc z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Zastosowanie techniki skanowania laserowego do analizy okresowych zmian (rejestracji) nadwodnej części strefy brzegowej na przykładzie Jastrzębiej Góry”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy...
05/07/2017, 08:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 12 lipca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 9:00 Pan mgr inż. Przemysław Grabias wygłosi referat pt. "Ocena możliwości zastosowania technik geodezyjnych w analizie geometrii i stanu technicznego dróg szynowych".O godz. 11:00 Pan mgr inż. Dawid Mrocheń wygłosi referat pt. "Adekwatność modelu Knothego do prognozowania deformacji w aktualnych warunkach...
01/07/2017, 09:03 / dr inż. Paweł Ćwiąkała
Rozpoczęła się rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych z zakresu zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich! Jeżeli interesują Cię podstawy fotogrametrii cyfrowej i pracy w oprogramowaniu do przetwarzania danych pozyskanych z pokładu bezzałogowych statków latających, a także budowa i obsługa tych urządzeń oraz przepisy regulujące ich stosowanie w...
30/06/2017, 16:55 / dr hab. inż. Tomasz Owerko
Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na II edycję studiów podyplomowych z zakresu BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych, które zostaną uruchomione na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie w roku akademickim 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i wypełnienia formularza...
30/06/2017, 11:23 / dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH
Od 1 czerwca trwa rekrutacja na czternastą edycję studiów podyplomowych w zakresie GIS, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Szczegółowe informacje są podane na stronie internetowej www.studium.gis.edu.pl .
30/06/2017, 08:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 11:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Adam Inglot z Politechniki Gdańskiej wygłosi referat pt. „Topologia semantyczna w funkcjonowaniu wielorozdzielczych baz danych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr...
29/06/2017, 14:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 6 lipca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Beata Śpiewak wygłosi referat pt. „Próba sformułowania kryteriów doboru optymalnych narzędzi statystycznych wykrywających obserwacje odstające na potrzeby analizy rynku nieruchomości”. Referat stanowi prezentację tematu,...
20/06/2017, 13:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 28 czerwca 2017 r. (tj. w środę) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria wydziałowe.O godz. 8:30 Pani mgr inż. Anna Droździk wygłosi referat pt. "Badanie specyfiki funkcjonowania ekosystemów zbiorników zaporowych i kształtowania się jakości wody".O godz. 10:00 Pan mgr inż. Krzysztof Butryn wygłosi referat pt. "Metodyka wyznaczania...
20/06/2017, 07:45 / dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Zgodnie z długoletnią tradycją zapraszamy na mecz piłki nożnej "KADRA - STUDENCI WGGiIŚ", który odbędzie się 21 czerwca 2017 roku, tj w środę, o godz. 19:30 na boisku Miasteczka Studenckiego AGH. Rewanż planowany jest tydzień później, tj. 28 czerwca 2017 roku (także w środę), o godz. 19:30.Wzorem lat ubiegłych zachęcamy również do kibicowania. relacja z roku 2014relacja z roku...
14/06/2017, 09:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 21 czerwca 2017 r. (tj. w środę) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu Rolniczego przedstawi referat pt. „Modelowanie zakresu informacji dla potrzeb katastru wielozadaniowego”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Moniki Miki. Zapraszamy Pracowników, Studentów...
13/06/2017, 17:59 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 13:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Janusz Rusek przedstawi referat pt. „Metody uczenia maszynowego w ocenie zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Janusza Ruska. Zapraszamy Pracowników,...
13/06/2017, 17:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 22 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 8:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Buczek wygłosi referat pt. „Wyznaczanie osi środkowych wydłużonych obiektów inżynierskich na podstawie danych ze skaningu laserowego”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu...
09/06/2017, 21:53 / dr inż. Katarzyna Grzesik
Informujemy, że powstała strona internetowa Szkoły Letniej Projektu ENVIREE, która była organizowana na WGGiIŚ w dniach 26-28 kwietnia 2017 roku. Stronę można znaleźć pod adresem enviree.agh.edu.pl . Na stronie można znaleźć m.in. wykłady (w zakładce programme), filmy, wiele zdjęć i opis wycieczki do ZGH Bolesław.
25/05/2017, 17:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 1 czerwca 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pan dr inż. Karol Firek przedstawi referat pt. „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Karola Firka. Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych...
25/05/2017, 17:23 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 1 czerwca 2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 12:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Sylwia Szlapińska wygłosi referat pt. „Automatyzacja pozyskania sieci hydrologicznej dla potrzeb aktualizacji BDOT10k”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż....
15/05/2017, 08:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 18 maja 2017 r. (tj. w czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria doktoranckie.O godz  8:30 Pan mgr inż. Piotr Benduch wygłosi referat pt. „Ocena przydatności danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości”.O godz 12:00 Pani mgr inż. Adriana...
09/05/2017, 20:09 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Zaproszenie na V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PANorganizowane wspólniez Komisją Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Sekcja Teledetekcji KBKiS PAN zaprasza wszystkich sympatyków teledetekcji na otwarte seminarium pt. Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów Seminarium jest organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki PAU, odbędzie się 16 maja 2017 o godzinie 11:00 w Auli PAU przy...
29/04/2017, 12:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 11 maja 2017 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego Pani dr inż. Urszula Marmol przedstawi referat pt. „Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów”. Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pani dr inż. Urszuli Marmol. Zapraszamy...
21/04/2017, 18:20 / dr inż Katarzyna Grzesik
W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest gospodarzem Szkoły Letniej Projektu ENVIREE. Celem głównym międzynarodowego projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych. Tematyka szkoły obejmuje m.in. oddziaływanie na środowisko procesów odzysku metali ziem...
03/04/2017, 10:29 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 12-go kwietnia 2017 roku o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie zebrania 2. Referat pt. "Ontologia miejscowości w historycznych systemach informacji przestrzennej" dr hab. Bogumił Szady...
30/03/2017, 17:34 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy na wiosenną edycję Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w pawilonie A-0, przy al. A. Mickiewicza 30. W programie m.in.: - udział ponad 80 wystawców prowadzących rekrutację kadry zawodowej, - oferty pracy, praktyk i staży, - prezentacje firm i ich planów rekrutacyjnych, - bezpłatny katalog...
17/03/2017, 18:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 23 marca 2017 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa seminaria habilitacyjne.O godz. 9:30 dr inż. Bogdan Jankowicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przedstawi referat pt. "Wpływ metodyki rejestracji obrazów cyfrowych na parametry metryczne modeli przestrzennych obiektów".O godz. 12:30 dr inż. Marcin Ligas przedstawi referat pt. „Optymalizacja wydajności...
09/03/2017, 00:18 / dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
Serdecznie zapraszamy Studentów WGGIIŚ AGH na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Erasmus+  w roku akademickim 2017/2018, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku w Centrum Dydaktyki AGH, budynek U-2, o godz. 13:00.   Więcej informacji
06/03/2017, 21:29 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji, które odbędzie się w środę 8-go marca 2017 roku o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, z następującym porządkiem dziennym:1. Otwarcie zebrania2. Referat pt. "Współczesne trendy w rozwoju geoinformacji na świecie na przykładzie rozwiązań...
03/03/2017, 12:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
Na przełomie marca i kwietnia 2017 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i firma HERE, wraz z Kołem Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego, organizują pierwszą edycję mapathonu - #MAP_UJ! Wydarzenie to ma charakter konkursu, w którym uczestniczą zespoły składające się ze Studentów posiadających wiedzę i umiejętności związane z...
01/03/2017, 00:41 / dr inż. Krzysztof Urbański
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH zaprasza na Dzień Otwarty Wydziału, który odbędzie się 3 marca 2017 w godzinach 9:00-15:00. Zwiedzanie Wydziału odbywać będzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.W przypadku większych grup zorganizowanych (np.: klasy szkolne), serdecznie prosimy o potwierdzenie tego faktu drogą elektroniczną lub telefoniczną podając przypuszczalną ilość chętnych...
28/02/2017, 17:13 / dr inż. Wojciech Kocot
21/02/2017, 10:53 / dr inż. Agnieszka Bieda
Uniwersytet Otwarty AGH zaprasza na wykłady i spotkania semestru letniego 2016/2017. Inauguracja semestru odbędzie się 4 marca br. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.tuo.agh.edu.pl .
02/02/2017, 21:01 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte posiedzenie Komisji , które odbędzie się w środę 8-go lutego 2017 roku o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17, z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie zebrania 2. Referat dr inż. Roberta Marcjana z Katedry Informatyki, Akademii...
04/01/2017, 10:13 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w środę 11 stycznia 2017 r. o godz. 13:30 zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, z następującym porządkiem dziennym:1. Otwarcie zebrania2. Referat mgr inż. arch. kraj. Kamila Walenciakna temat:Koncepcja modelu postępowania badawczego dotyczącego wykorzystania wolontariackiej...
04/01/2017, 10:08 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 12 stycznia 2017 r. (tj. w czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr Katarzyna Sroka wygłosi referat pt. „Oddziaływanie drzewostanu olchowego na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy...
17/12/2016, 12:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy na spotkanie z Panem dr inż. Łukaszem Bonenbergiem, absolwentem naszego Wydziału, a obecnie pracownikiem Uniwersytetu w Nottingham. Odbędzie się ono 20 grudnia 2016 roku, tj. we wtorek, o godz. 11:00 w sali 301 (paw. C-4).Wykład pt. "Quo Vadis GNSS?" i spotkanie będzie dotyczyć m.in. akredytacji absolwentów kierunku geodezja i...
08/12/2016, 14:23 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się wykład kwalifikacyjny nt. "Rola roślinności asymilującej azot w procesie rekultywacji",który wygłosi Pan dr inż. Jerzy Wójcik.Uprzejmie zapraszam Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.
08/12/2016, 14:16 / dr inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w środę 14 grudnia 2016 r. o godz. 13:30 zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, z następującym porządkiem dziennym:1. Otwarcie zebrania2. Referat dra hab. inż. Sławomira Mikruta - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej...
06/12/2016, 13:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy Pracowników oraz Studentów na prezentację odbiorników GNNS. Prezentacja odbędzie się 16 grudnia 2016 roku, tj. w piątek, w sali 102 (pawilon C-4, I piętro), według następującego harmonogramu: godz. 9:00 – firma Apogeo – odbiorniki HI-Targetgodz. 10:00 – firma TPI – odbiorniki Topcongodz. 11:00 – firma Geotronics – odbiorniki Trimblegodz. 13:00...
25/11/2016, 19:31 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Bobkowskiej, która odbędzie się dnia 1 grudnia 2016 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: "Wykrywanie cech charakterystycznych mimiki twarzy...
14/11/2016, 10:41 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 24 listopada 2016 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Habilitacyjne, podczas którego dr inż. Wilold Paleczek z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej przedstawi referat pt. „Modelowanie deformacji powierzchni terenów górniczych z uwzględnieniem danych geomechanicznych skał górotworu w oparciu o aproksymację wzorów wynikających z...
10/11/2016, 17:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 18 listopada 2016 r. (tj. w piątek) o godz. 9:45 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Anna Będkowska wygłosi referat pt. „Optymalizacja energetyczno-ekonomiczna hybrydowego źródła energii wykorzystującego technologię ogniw fotowoltaicznych w budownictwie komunalnym”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny...
09/11/2016, 16:28 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w środę 16 listopada 2016 r. o godz. 13:30 zaprasza na posiedzenie Komisji z następującym porządkiem dziennym:1. Otwarcie zebrania2. Referat Wojciecha Przybylskiego - Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.na temat:SMART CITY: technologia, moda czy nowy paradygmat zarządzania miastem?Streszczenie:W referacie zostanie zaprezentowano krótkie wprowadzenie do smart...
03/11/2016, 13:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Nguyen Viet Nghia, która odbędzie się dnia 10 listopada 2016 roku, o godz. 12:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: „Geodezyjne badanie naturalnych i...
05/10/2016, 12:11 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w środę 12 października 2016 r. o godz. 13:30 w Małej Sali PAU przy ul. Sławkowska 17 zaprasza na posiedzenie Komisji z następującym porządkiem dziennym:1. Otwarcie zebrania2. Referat Prof. Michael Leitner, Louisiana State University, Department of Geography and Anthropology, USAna temat:Forecasting of Crime with Probability Risk SurfacesStreszczenie:The...
30/09/2016, 05:54 / dr inż. Agnieszka Bieda
Uprzejmie informujemy, że dnia 6.10.2016 r. (tj. we czwartek) o godz. 12.00 w sali 102, I p., paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Tomasz Owerko przedstawi referat pt.: "Opracowanie, zastosowanie oraz integracja technologii pomiarowych i obliczeniowych przydatnych do oceny stanu technicznego obiektów mostowych" Referat stanowi prezentację tez dorobku...
28/09/2016, 10:46 / dr inż. Agnieszka Bieda
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Strzelczyka, która odbędzie się dnia 6 października 2016 roku, o godz. 10:00 w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30 Temat rozprawy: „Metoda identyfikacji obiektów...
23/06/2016, 06:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Tomasz Bergier przedstawi referat pt. „Technologia hydrofitowa jako zrównoważone rozwiązanie problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”.Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Tomasza Bergiera. Uprzejmie zapraszam Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do...
21/06/2016, 08:41 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy na coroczny mecz piłkarski "KADRA" - "STUDENCI" WGGiIŚ, który tradycyjnie organizowany jest na boisku Miasteczka Studenckiego AGH. Mecz odbędzie się w czwartek tj. 23 czwartek 2016 r. o godz. 18:00. Wszystkich Pracowników chętnych do wzięcia udziału w meczu prosimy o kontakt z dr inż. Sławomirem Mikrutem. Wzorem lat ubiegłych zachęcamy również do kibicowania...
17/06/2016, 08:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2016 roku (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4, odbędą się dwa Seminaria Wydziałowe.O godz. 9:00 dr inż. Jakub Szulwic z Politechniki Gdańskiej przedstawi referat pt. „Integracja danych przestrzennych pozyskanych metodami fotogrametrii bliskiego zasięgu w inżynierii lądowej i wodnej”.O godz. 10:00 dr inż. Aleksander Nowak z Politechniki Gdańskiej przedstawi referat pt. „Dostępność...
12/06/2016, 10:29 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że dnia 16 czerwca 2016 r. (tj. we czwartek) o godz. 10:00 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego mgr inż. Michał Preisner wygłosi referat pt. „Analiza potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków komunalnych”. Referat stanowi prezentację tematu, tezy i planu rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Preisnera, którego opiekunem naukowym jest Pani prof....
12/06/2016, 10:27 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godz. 12:30 w sali 102, I p. paw. C-4, odbędzie się Seminarium Wydziałowe, podczas którego dr inż. Sławomir Mikrut przedstawi referat pt. „Automatyzacja wykrywania cech w oparciu o metody sztucznej inteligencji dla potrzeb budowy fotogrametrycznych systemów pomiarowych”.Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego dr inż. Sławomira Mikruta. Uprzejmie zapraszam Pracowników,...
06/06/2016, 13:12 / dr hab. inż. Krystian Kozioł
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w środę 08 czerwca 2016 r. o godz. 13:30 w Malej Sali PAU przy ul. Sławkowska 17 zaprasza na posiedzenie Komisji z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie Seminrium 2. Referat prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji na temat: Rekonstrukcja długookresowych zmian powierzchni...


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic