Nasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy - http://aneta.bacom.pl/ - 2012-03-21

Nasz absolwent Jakub Pawlak zbiera fundusze na leczenie swojej żony Emilii.
Więcej informacji na blogu www.emi.kdfms.pl - 2012-03-12


Aktualności

Nowa strona WWW Wydziału
Wydarzenia i ogłoszenia, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-08-14 11:44:50

Informujemy, że w dn. 13 sierpnia 2013 r. uruchomiona została nowa wersja strony internetowej Wydziału. Tym samym portal przestał być aktualizowany.


PILNE! KNG szuka Opiekuna naukowego na obóz w Łebie
Wydarzenia i ogłoszenia, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-08-07 17:25:21

Szanowni Państwo, Pracownicy WGGiIŚ,

W dniach 19-25 sierpnia br. Koło Naukowe Geodetów Dahlta organizuje obóz naukowy w Łebie. Obóz nie może odbyć się bez opiekuna naukowego. Uczestnicy obozu proszą o kontakt zainteresowane osoby z Organizatorką, Panią Sylwią Gwiżdż (email: sylwia.gwizdz@gmail.com).

Potencjalny opiekun otrzymuje delegację z Wydziału, a więc nie może być w tym czasie na urlopie. Nie bierze odpowiedzialności za sprzęt pomiarowy, gdyż nie jest on wypożyczany z Wydziału.

Dojazd do Łeby - we własnym zakresie.

Nocleg - Biały Domek w Rąbce k. Łeby lub pole namiotowe obok niego.


XV Wyprawa BARI
Studenci, autor: Paweł Pałka - 2013-07-29 09:37:40

Już niedługo wyruszy XV Wyprawa BARI. Studenci z Koła Naukowego Geodetów Dahlta we współpracy z MGGP S.A. oraz dzięki wsparciu m.in. OPGK Opole przeprowadzą pomiary najstarszej części Pałacu Pena w Sintrze, w Portugalii. Na podsatwie wykonanych prac zostanie sporządzona dokumentacja architektoniczna badanego obiektu.

Więcej szczegółów dotyczących realizacji projektu znajduje się na stronie: wyprawabari.agh.edu.pl


UWAGA - Studenci Studiów Stacjonarnych
Studia Stacjonarne, autor: mgr inż. Piotr Ciach - 2013-07-26 16:00:32

 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora AGH (w sierpniu) od 1.08 do 1.09 2013 roku

Dziekanat St. Stacjonarnych  będzie  nieczynny;

w/w dniach obowiązywał będzie zakaz wstępu do budynków osób niebędących pracownikami AGH;

w w/w okresie kontakt telefoniczny nie będzie możliwy;


I miejsce studenta AGH w ogólnopolskim konkursie na geoportal
Studenci, autor: Justyna Jurek - 2013-07-11 12:00:00

Dnia 2.07.2013r. został ogłoszony werdykt kolejnej, już trzeciej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Pokaż co potrafisz” organizowanego przez firmę „Geomatyka-Kraków”. Tematyką tegorocznej edycji konkursu było stworzenie minigeoportalu internetowego z wykorzystaniem oprogramowania „Open Source”. Główną nagrodę zdobył Jakub Łęgowik, członek, a zarazem wiceprezes koła naukowego  „KNGK Geoinformatyka” działającego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.  Jakub zintegrował 2 aplikacje i oprogramował kilka bibliotek tworząc tym samym internetowy portal, który uzyskał roboczą nazwę „Geoportal v1.0”. Program zwycięzcy został napisany w języku JavaScript z wykorzystaniem darmowych bibliotek „OpenLayers”, „GeoExt” i „ExtJS”, korzysta on z darmowej i otwartej bazy danych „PostGIS” w której składowane są dane przestrzenne. Rozwiązanie korzysta również z aplikacji „Geoserver”, jako aplikacji serwerowej udostępniającej dane przestrzenne. Opracowana przez niego aplikacja pozwala na wczytywanie do mapy danych przestrzennych zawartych w bazie danych „PostGIS” lub „Geoserver”, dodatkowo umożliwia dokonywanie edycji zarówno samej geometrii obiektów , a także atrybutów wraz z zapisem zmian bezpośrednio w bazie danych. Dodatkowo umożliwia prowadzenie na zbiorze danych selekcji atrybutowej oraz wykonywanie prostych interpolacji siatki regularnej bazując na atrybutach warstwy aktualnie dodanej do mapy. „Geoportal v1.0” dostarcza możliwość automatycznego pobierania legendy z serwera w postaci XML i interpretuje go jako kolorową grafikę opisującą wszystkie symbole mapy. Przeglądanie atrybutów obiektów możliwe jest w postaci tabeli gdzie zawarte są wszystkie obiekty, a także w postaci pojedynczych rekordów dotyczących tylko jednego wybranego obiektu z mapy. Główną nagrodą w tym konkursie jest dwu miesięczny staż zwycięzcy, który jest płatny w kwocie 5000 zł na miesiąc.

W tym miejscu warto podkreślić, że Jakub interesuje się programowaniem już od II roku studiów. Po zapisaniu się do koła naukowego Jakub doprowadził do utworzenia sekcji koła „µprogramers” (czyt. mikroprogramersi). Zorganizował seminarium koła naukowego, na które zaprosił praktyka z firmy „Geodezy” - Pawła Grybosia, który na co dzień zajmuje się programowaniem aplikacji geoinformacyjnych. Jakub w ramach pracy inżynierskiej wraz z kolegą przygotował aplikację do redakcji treści mapy zasadniczej. Na swoim koncie ma on również udane referaty na sesji kół naukowych (w zeszłym roku zajął II miejsce) oraz wyjazd i wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej konferencji w Jarosławiu. Jak widać jego zwycięstwo w konkursie zostało przygotowane solidnym zaangażowaniem Jakuba w zdobywanie wiedzy i umiejętności poszerzających zakres aktualnych treści programowych przekazywanych na zajęciach obowiązkowych.       

Należy również odnotować, że co prawda Laureat jest tylko jeden, ale na uznanie zasługują także dwie inne prace. Pana Kamila Furtaka, studenta Naszego Wydziału studiującego kierunek Inżynieria Środowiska, który również jest członkiem koła naukowego „KNGK Geoinformatyka”, oraz pani Kingi Króikowskiej - Absolwentki Geomatyki na Naszym Wydziale. Firma Geomatyka-Kraków postanowiła wyróżnić Ich ofertą współpracy.

Warto nadmienić, że zeszłoroczną edycję tego konkursu wygrała Justyna Jurek prezes koła „KNGK Geoinformatyka”, która po odbyciu stażu w firmie Geomatyka-Kraków pracuje tam do dnia dzisiejszego. (http://geoforum.pl/?page=news&id=12646&link=studenci-agh-nagrodzeni-za-programowanie)

dr inż. Artur Krawczyk

edit: dr inż. Agnieszka Bieda - na prośbę Firmy Geomatyka-Kraków

www.geomatyka-krakow.pl

 


Obrona doktratu mgr inż. Agnieszki Stec
Awanse naukowe, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-07-04 14:09:47

27 czerwca 2013 odbyła się publiczna obrona doktoratu mgr inż. Agnieszki Stec pt. „Optymalizacja innowacyjnych zbiorników kanalizacji ogólnospławnej”.

Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Pani Magister stopnia Doktora.

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. n. PRz

Gratulujemy!


[BHP] Szkolenia okresowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Pracownicy, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-06-24 17:59:14

Za stroną www.bhp.agh.edu.pl przypominamy o szkoleniach okresowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH. Najbliższe odbędą się w następujących terminach:

1. 2 lipca 2013 (wtorek)o godzinie 10:00
2. 5 lipca 2013 (piątek) o godznie 10:00
3. 8 lipca 2013 (poniedziałek) o godzinie 9:00
4. 26 września 2013 (czwartek) o godzinie 8:15

Miejsce szkoleń: Centrum Dydaktyki AGH (Budynek U2), sala audytoryjna


[BHP] Wykład "Zdrowe serce"
Pracownicy, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-06-24 17:59:13

Sekcja BHP AGH zaprasza na wykład pt. „Zdrowe serce”.
Data i miejsce wykładu: 27 czerwca 2013, U2 , duża sala, godz. 13:00
Wykładowca: dr Teresa Łączkowska – Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
Czas trwania wykładu: maks. 90 minut


Nabór osób prowadzących praktykę z Rekultywacji
Kierunek zamawiany, autor: mgr inż. Wojciech Adamczyk - 2013-06-24 12:46:24

Kapitał Ludzki

 

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór osób

prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

 

Praktyka odbędzie się w dniach 08-12.07.2013 w Tarnobrzegu.

Liczba uczestników: ok. 40 osób.

Liczba prowadzących: 3 osoby.

Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia osobom prowadzącym praktykę.

 

Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o prowadzenie praktyki:
1. wykształcenie wyższe,
2. publikacje z zakresu rekultywacji i/lub likwidacji i zagospodarowania terenów pogórniczych,
3. jest pracownikiem naukowym lub naukowo dydaktycznym uczelni wyższej lub pracuje na stanowisku odpowiedzialnym za problematykę ochrony środowiska na terenach górniczych.

Oferty zawierające dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz cenę prosimy składać z zaklejonych kopertach z napisem Projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – praktyka z Rekultywacji – 2013 w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH, budynek C-4, p. 113, w godzinach 9-14.
Termin składania ofert: do dnia 28.06.2013

Wybór osób prowadzących praktykę nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych na podstawie ofert cenowych przyjmując jako kryterium najniższą cenę za prowadzenie praktyki.

Dodatkowe informacje i szczegółowy program praktyki można uzyskać w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH:
- tel. 12 617 49 02, mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka,
- tel. 12 617 22 68, dr inż. Zdzisław Sobczyk

- tablica ogłoszeń Biura Dziekana WGGiIŚ AGH
- strona internetowa WGGiIŚ AGH

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs o Nagrodę Ministra Transportu
Wydarzenia i ogłoszenia, autor: dr inż. Agnieszka Bieda - 2013-06-22 15:27:29

Rusza XV. edycja konkursu o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny TRANSPORT w roku akademickim 2012/2013 oraz o Nagrodę za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w tym roku akademickim.

Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 31 października 2013 roku, a ogłoszenie i wręczenie nagrody odbędzie się 13 grudnia 2013 r.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowo-badawczych, promotorzy prac dyplomowych, doktorskich oraz sami zainteresowani kandydaci. Udział w konkursie mogą wziąć prace obronione w roku akademickim 2012/2013 oraz książki wydane w tymże roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, 40-019, Katowice (tel./fax: (48 32) 603 43 64, e-mail: marek.sitarz@polsl.pl).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj lub na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej www.transport.gov.pl


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  Następna  
All rights reserved © 2008-2012 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Projekt i Realizacja: mgr inż. Grzegorz Olejarz
Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda, 1998 - 01.09.2012 dr inż. Artur Krawczyk